clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

  • Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою НУК ім.адм.Макарова