clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Склад вченої ради

СКЛАД  ВЧЕНОЇ РАДИ

Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

(Введено в дію наказом Ректора від 15.01.2019р. №10)

 1. Трушляков Євген Іванович – ректор, д-р техн. наук, професор НУК.
 2. Дубовий Олександр Миколайович – голова Вченої ради, завідувач кафедри матеріалознавства та технології металів, д-р техн. наук, професор.
 3. Рябенький Володимир Михайлович – заступник голови Вченої ради, завідувач кафедри програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації, д-р техн. наук, професор.
 4. Уткіна Світлана Анатоліївна – вчений секретар НУК.
 5. Артюшенко Юлія Сергіївна — студентка гр.3531, Навчально-наукового гуманітарного інституту.
 6. Бобіна Олег Валерійович – директор Навчально-наукового гуманітарного інституту, канд. іст. наук, доцент.
 7. Бондаренко Олександр Валентинович — директор Кораблебудівного навчально-наукового інституту, канд. техн. наук, професор.
 8. Вовченко Олександр Іванович – професор кафедри автоматики, член-кореспондент НАН України, д-р техн. наук, професор.
 9. Горбов Віктор Михайлович – завідувач кафедри експлуатація суднових енергетичних установок та теплоенергетика, канд. техн. наук, професор.
 10. Грешнов Андрій Юрійович – доцент кафедри морського приладобудування, доцент НУК.
 11. Димо Борис Васильович – завідувач кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок, канд. техн. наук, професор.
 12. Доценко Сергій Михайлович – директор Первомайської філії НУК, канд. техн. наук, доцент.
 13. Дубинський Олег Юрійович – проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та соціальних питань, д-р юр. наук, професор.
 14. Дудченко Олег Миколайович – заступник директора з навчальної роботи Херсонської філії НУК, канд. техн.наук, професор НУК.
 15. Єфімова Ганна Вікторівна  завідувач кафедри економічної політики та безпеки,д-р екон.наук, професор.
 16. Жувагіна Ірина Олександрівна – декан інженерно-економічного факультету Первомайської філії НУК, канд.екон.наук, доцент.
 17. Жук Дмитро Олександрович – заступник директора Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки, завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем, канд. техн. наук, доцент.
 18. Іваненко Тетяна Сергіївна – студентка гр.6271, Кораблебудівний навчально-науковий інститут.
 19. Ільницька Марія Андріївна – студентка гр.3511, Факультету морського права.
 20. Іртищева Інна Олександрівна – проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності, д-р економіч. наук, професор
 21. Костирко Тамара Миколаївна – директор Наукової бібліотеки, канд. наук з соціальних комунікацій.
 22. Кравченко Анна Сергіївна — студент гр.4511, Факультету морського права.
 23. Криленко Володимир Ігорович – проректор з науково-педагогічної та адміністративної роботи, д-р екон. наук, професор.
 24. Крилов Костянтин Олександрович — студент гр.4321, Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки.
 25. Кувалдіна Ольга Вікторівназавідувач кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту, канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент.
 26. Ломжець Юлія Вікторівнапомічник декана Факультету морського права, канд. юр. наук, доцент.
 27. Ломоносов Анатолій Вадимович – директор Херсонської філії НУК, д екон. наук, професор.
 28. Маркіна Людмила Миколаївна — завідувач кафедри техногенної та цивільної безпеки, д-р техн.наук, професор.
 29. Матійко Олександр Васильович — завідувач кафедри дизайну, доцент НУК.
 30. Михайлов Михайло Сергійовичкерівник Навчально-наукового центру міжнародного співробітництва НУК ім.адм. Макарова, канд. екон. наук.
 31. Михелєв Ігор Леонідович — завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій, канд.тех.наук, доцент.
 32. Мочалов Олександр Олександрович – директор Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти, д-р техн. наук, професор.
 33. Надточій Ірина Ігорівна – заступник директора Херсонської філії НУК з навчально-методичної та наукової роботи, д-р екон.наук, доцент.
 34. Нєкрасов Валерій Олександрович – завідувач кафедри теорії та проектування суден, д-р техн. наук, професор.
 35. Павлов Геннадій Вікторович – проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, професор.
 36. Парсяк Володимир Никифорович – декан Факультету економіки моря, д-р екон. наук, професор.
 37. Погорєлова Олена Володимирівна — завідувач кафедри обліку та економічного аналізу, канд.екон.наук, професор.
 38. Приходько Сергій Борисович – завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, д-р техн. наук, професор.
 39. Радченко Микола Іванович – завідувач кафедри рефрижерації та кондиціонування, д-р техн. наук, професор.
 40. Ратушняк Ігор Олександрович – директор Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова», канд. техн, канд. техн. наук, доцент.
 41. Рогов Георгій Костянтинович — завідувач кафедри фінансів, д-р екон.наук, професор НУК.
 42. Сандюк Ганна Олександрівна – помічник декана Факультету морського права з наукової роботи, канд.юр.наук., доцент.
 43. Сербін Сергій Іванович – директор Машинобудівного навчально-наукового інституту, д-р техн. наук, професор.
 44. Слободян Сергій Олегович – проректор з науково-педагогічної роботи, канд. техн. наук, професор НУК.
 45. Скороходов Вадим Анатолійович – в.о. директора Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки, канд. техн. наук, доцент.
 46. Суслов Владислав Сергійович — аспірант, голова Первинної профспілкової організації студентів НУК.
 47. Тимошевський Борис Георгійович – завідувач кафедри двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація,  д-р. техн. наук, професор.
 48. Тимченко Марина Вікторівна – студентка гр.4522, Навчально-наукового гуманітарного інституту.
 49. Ткач Михайло Романович – завідувач кафедри інженерної механіки та технології машинобудування, д-р техн. наук, професор.
 50. Трохименко Ганна Григорівна – завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій, д-р техн. наук, професор.
 51. Тубальцев Анатолій Миколайович – голова Первинної профспілкової організації НУК ім.адм.Макарова, доцент.
 52. Фаріонова Тетяна Анатоліївна – директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами, канд. техн. наук, професор НУК.
 53. Фатєєв Микола Володимирович – директор Навчально-наукового центру післядипломної освіти, канд. техн. наук, професор.
 54. Філатова Оксана Степанівна — завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, д-р філологічних наук, професор.
 55. Філіпішина Лілія Михайлівна – доцент кафедри економіки та економічного аналізу Первомайської філії НУК, д-р екон.наук, професор.
 56. Філіппова Ніна Михайлівна – канд. філол. наук, професор НУК кафедри прикладної лінгвістики.
 57. Чернов Сергій Костянтинович – завідувач кафедри управління проектами, д-р техн. наук, професор.
 58. Яковлева Ірина Георгіївна – головний бухгалтер.
 59. Яцунський Олександр Сергійович – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент.

 

Наказ ректора НУК № 10 від 15.01.2019р.

Зміни: Накази №28 від 07.02.19р., №222 від 07.10.19р., №246 від 22.10.20р., №269 від 11.11.2020р., №286 від 24.11.2020р., №35 від 23.02.2021р., №36 від 24.02.2021р., №81 від 07.04.2021р.,№91 від 20.04.2021р., №253 від 17.09.2021р., №307 від 02.11.21р., №379 від 16.12.21р.