clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Вчена рада

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ:

 1. Трушляков Євген Іванович – ректор, канд. техн. наук, професор НУК.
 2. Дубовий Олександр Миколайович – голова Вченої ради, завідувач кафедри матеріалознавства та технології металів, д-р техн. наук, професор.
 3. Рябенький Володимир Михайлович – заступник голови Вченої ради, завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем, д-р техн. наук, професор.
 4. Уткіна Світлана Анатоліївна – вчений секретар НУК.
 5. Бідніченко Григорій Вікторович – проректор з адміністративно-господарської роботи
 6. Блінцов Володимир Степанович – проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, професор.
 7. Блінцов Олександр Володимирович — завідувач кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки, д-р техн.наук, доцент.
 8. Бобіна Олег Валерійович – директор Навчально-наукового Гуманітарного інституту, канд. іст. наук, доцент.
 9. Богатирьов Костянтин Олександрович – завідувач кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту, д-р екон. наук, професор.
 10. Бондаренко Олександр Валентинович — директор Кораблебудівного навчально-наукового інституту, канд. техн. наук, доцент.
 11. Вовченко Олександр Іванович – завідувач кафедри імпульсних процесів і технологій, д-р техн. наук, професор.
 12. Горбов Віктор Михайлович – завідувач кафедри експлуатація суднових енергетичних установок та теплоенергетика, канд. техн. наук, професор.
 13. Грешнов Андрій Юрійович – заступник декана Факультету морська інфраструктура
 14. Гурченков Олексій Петрович — завідувач кафедри економіки та організації виробництва, канд.екон.наук, професор.
 15. Димо Борис Васильович – завідувач кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок, канд. техн. наук, професор.
 16. Доценко Сергій Михайлович – директор Первомайської філії НУК, канд. техн. наук, доцент.
 17. Дубинський Олег Юрійович – проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та соціальних питань, канд. юр. наук, доцент.
 18. Дудченко Олег Миколайович – заступник директора з навчальної роботи Херсонської філії НУК, канд. техн.наук, професор НУК.
 19. Єфімова Ганна Вікторівна – завідувач кафедри економічної політики та безпеки, д-р. екон. наук, професор НУК.
 20. Жувагіна Ірина Олександрівна – декан інженерно-економічного факультету Первомайської філії НУК, канд.екон.наук, доцент.
 21. Жук Дмитро Олександрович – заступник директора Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки, завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем, канд. техн. наук, доцент.
 22. Іваненко Тетяна Сергіївна – студентка гр.3271, Факультету екологічної та техногенної безпеки.
 23. Іртищева Інна Олександрівна – завідувач кафедри менеджменту, д-р економіч. наук, професор.
 24. Костирко Тамара Миколаївна – директор Наукової бібліотеки, канд. наук з соціальних комунікацій.
 25. Кравченко Анна Сергіївна — студент гр.1511, Факультету морського права.
 26. Кривобок Єлизавета Анатоліївна — студентка гр.3531, Гуманітарного навчально-наукового інституту.
 27. Лазарєва Дар’я Володимирівна – голова Первинної профспілкової організації студентів НУК.
 28. Літвак Сергій Михайлович – декан Факультету екологічної та техногенної безпеки, канд. техн. наук, професор НУК.
 29. Ломжець Юлія Вікторівна — помічник декана Факультету морського права, канд. юр. наук, доцент.
 30. Ломоносов Анатолій Вадимович – директор Херсонської філії НУК, д-р екон. наук, професор НУК.
 31. Маркіна Людмила Миколаївна — завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, канд.техн.наук, доцент.
 32. Михелєв Ігор Леонідович — завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій, канд.тех.наук, доцент.
 33. Мочалов Олександр Олександрович – директор Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти, д-р техн. наук, професор.
 34. Надточій Ірина Ігорівна – заступник директора Херсонської філії НУК з навчально-методичної та наукової роботи, канд.екон.наук, доцент.
 35. Нєкрасов Валерій Олександрович – завідувач кафедри теорії та проектування суден, д-р техн. наук, професор.
 36. Павлов Геннадій Вікторович – директор Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки, д-р техн. наук, професор.
 37. Парсяк Володимир Никифорович – декан Факультету економіки моря, д-р екон. наук, професор.
 38. Пишнєв Сергій Миколайович – завідувач кафедри дизайну, канд. техн. наук, доцент.
 39. Приходько Сергій Борисович – завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, д-р техн. наук, професор.
 40. Равінський Кирило Андрійович — студент гр.4321, Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки.
 41. Радченко Микола Іванович – завідувач кафедри рефрижерації та кондиціонування, д-р техн. наук, професор.
 42. Ратушняк Ігор Олександрович – директор Коледжу корабелів, канд. техн. наук, доцент.
 43. Сандюк Ганна Олександрівна – помічник декана Факультету морського права з наукової роботи, канд.юр.наук.
 44. Сербін Сергій Іванович – директор Машинобудівного навчально-наукового інституту, д-р техн. наук, професор.
 45. Слободян Сергій Олегович – проректор з науково-педагогічної роботи, канд. техн. наук, професор НУК.
 46. Суслов Владислав Сергійович — студент гр.4431, Факультету економіки моря.
 47. Тимошевський Борис Георгійович – завідувач кафедри двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація, д-р. техн. наук, професор.
 48. Тимченко Марина Вікторівна – студентка гр.1522, Гуманітарного навчально-наукового інституту.
 49. Ткач Михайло Романович – завідувач кафедри інженерної механіки та технології машинобудування, д-р техн. наук, професор.
 50. Трибулькевич Катерина Георгіївна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, д-р.пед.наук, доцент.
 51. Трохименко Ганна Григорівна – завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій, д-р техн. наук, доцент.
 52. Тубальцев Анатолій Миколайович – голова профспілкового комітету НУК, доцент.
 53. Фаріонова Тетяна Анатоліївна – директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами, канд. техн. наук, доцент.
 54. Фатєєв Микола Володимирович – директор Навчально-наукового центру післядипломної освіти, канд. техн. наук, професор.
 55. Філіпішина Лілія Михайлівна – доцент кафедри економіки та економічного аналізу Первомайської філії НУК, д-р екон.наук, доцент.
 56. Філіппова Ніна Михайлівна – канд. філол. наук, професор НУК кафедри прикладної лінгвістики.
 57. Харитонов Юрій Миколайович – декан Факультету морської інфраструктури, д-р техн. наук, професор.
 58. Хачатуров Едуард Борисович – проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку, д-р юр. наук, ст. науковий співробітник.
 59. Чернов Сергій Костянтинович – завідувач кафедри управління проектами, д-р техн. наук, професор.
 60. Яковлева Ірина Георгіївна – головний бухгалтер.
 61. Яцунський Олександр Сергійович – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент.