clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Загальна інформація

 

На сьогоднішній час Первинна профспілкова організація студентів Національного університету кораблебудування — це потужна, самостійна організація, одна із найбільших в місті та області. На профспілковому обліку стоїть близько 3000 студентів та аспірантів. Первинна профспілкова організація студентів Національного університету кораблебудування є добровільним об’єднанням членів профспілки, які навчаються в одному навчальному закладі. Первинна профспілкова організація студентів НУК — це організаційна ланка Профспілки працівників освіти і науки України, яка закріплена таким внутрішньоспілковим документом, як Положення про Первинну профспілкову організацію студентів НУК, що було затверджене на засіданні профспілкової організації студентів НУК. У своїй діяльності Первинна профспілкова організація студентів НУК керується Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавством України, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про Первинну профспілкову організацію студентів Національного університету кораблебудування, рішеннями вищестоящих профспілкових органів.

Кожні 5 років, між профспілковими конференціями, Первинна профспілкова організація студентів здійснює свої повноваження через обраний нею орган — профспілковий комітет студентів НУК, який складається з делегованих та обраних осіб.

 

Основними напрямками роботи профспілкового комітету є:

 • забезпечення і захист законних прав та інтересів студентів;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, житлово-побутовими умовами, оперативне реагування на їх порушення;
 • організація і проведення оздоровлення та відпочинку;
 • надання інформаційної допомоги за питаннями і проблемами студентів;
 • організація та проведення культурно-масової та спортивно-масової роботи;
 • підтримка обдарованої студентської молоді.

 

Всі ці напрямки роботи знайшли своє відображення в наступних семи програмах, яким і підпорядкована діяльність Первинної профспілкової організації студентів НУК:

 1. Соціальний та інформаційно-правовий захист
 2. Покращення побутових умов для студентів НУК
 3. Оздоровлення та відпочинок
 4. Програма навчання та стратегічного планування
 5. Дозвілля студентів НУК
 6. Заохочення відмінників, обдарованої та творчої молоді
 7. Представлення та популяризація діяльності ППОС та Університету.

 

Усі заходи, що проводяться профспілковим комітетом студентів НУК направлені на виховання національної свідомості, правової грамотності, моральних принципів, естетичних поглядів, фізичних якостей, а також сприяють розвитку індивідуальних творчих можливостей та здібностей студентів та аспірантів.

Для досягнення поставлених цілей профспілковий комітет студентів НУК активно використовує форму соціального діалогу з адміністрацією Університету.

Щорічно члени профспілкового комітету студентів складають план роботи. Протягом навчального року систематично (не менше як один раз на місяць), про що свідчать протоколи, проходять засідання Президії профкому студентів, де розглядаються питання поліпшення умов навчання студентів, медичного обслуговування, питання соціально-економічного розвитку установи, питання підготовки та участі студентів у запланованих заходах.

Поточна робота профспілкового комітету студентів проводиться через профспілкові бюро (по одному в кожному інституті та на факультетах, та одне в Аспірантурі). Через профспілкові бюро вивчаються питання та пропозиції, що безпосередньо турбують студентство, обговорюються та виконуються прийняті рішення профспілкового комітету студентів. При необхідності, за рішенням профспілкового комітету у відповідності до існуючих питань, створюються робочі групи і комісії для вивчення та аналізу ситуацій, що складаються.

Найчастіше створюються і діють комісії громадського контролю по перевірці пунктів харчування та умов проживання студентів у гуртожитках. За результатами роботи комісій складаються відповідні акти, згідно з якими разом з адміністрацією Університету та орендаторами (за наявності) усуваються недоліки.

Щороку активно ведеться пропагандистська діяльність виборних органів профспілки. Її зміст полягав у розміщенні інформації на стендах, у засобах масової інформації, наданні головам профбюро основних профспілкових документів та положень, проведення семінарів-навчань та зустрічей з профспілковим активом інститутів та факультетів (у разі відсутності карантинних обмежень), відзначення кращих профспілкових активістів грамотами та грошовими преміями.

З метою координації дій профспілкових організацій вищих навчальних закладів та вирішення їх проблем, у 1998 році була створена Асоціація правозахисних організаторів студентів України. Первинна профспілкова організація студентів НУК теж входить до складу Асоціації, тим самим вирішуючи проблеми та набуваючи досвіду на Всеукраїнському рівні.

Члени первинної профспілкової організації студентів НУК входять також до складу Ради з питань молодіжної політики при міському голові.

Профспілковий комітет студентів Університету регулярно нагороджується подячними та почесними грамотами, дипломами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту; Національного олімпійського комітету України, голови Миколаївської обласної державної адміністрації; Миколаївської обласної ради; обласного управління освіти і науки; обласного управління у справах сім’ї та молоді; міського голови; Національного університету кораблебудування; Миколаївської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України; Асоціації правозахисник організаторів студентів України; благодійного фонду “Серце до серця.