clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Менеджмент організацій і адміністрування"

початковий рівень (короткий цикл)

Рівень вищої освіти:

07 Управління та адміністрування

Галузь знань:

073. Менеджмент

Спеціальність:

Менеджмент

Спеціалізація:

денна

Форма навчання:

Умовна акредитація.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація
Обов’язкові компоненти програми
check_circle

Молодший бакалавр з менеджменту

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом молодшого бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Менеджмент організацій і адміністрування

Ступінь Молодший бакалавр

спеціальність 073 Менеджмент

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми