clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Експлуатація суднових автоматизованих систем

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність:

Експлуатація суднових автоматизованих систем

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОН України.
Сертифікат – УД №15008147
Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Забезпечення здобувачів фундаментальною підготовкою у вигляді поєднання поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок за освітньою програмою «Експлуатація суднових автоматизованих систем» спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», достатніх для ефективного виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру за спеціальністю, здатності до виробничої та наукової діяльності.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
check_circle

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Експлуатація суднових автоматизованих систем

Ступень Магістр

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми