clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Управління проектами"

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

12 Інформаційні технології

Галузь знань:

122 Комп’ютерні науки

Спеціальність:

Управління проектами

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Так. Акредитаційна комісія України. Сертифікат – НД №1588186. Термін дії – 01.07.2025

Наявність акредитації:
assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
attachment
Кваліфікація в документі про освіту