clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Системний аналіз"

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

12 Інформаційні технології

Галузь знань:

124 Системний аналіз

Спеціальність:

Системний аналіз

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Так. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. (Рішення № 14(31))

Сертифікат –  №526.

Термін дії – 23.07.2025

Наявність акредитації:
assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Системний аналіз

Ступінь Бакалавра

спеціальність 124 Системний аналіз

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми