clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна технічна інформація у морській діяльності

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

135 Суднобудування

Спеціальність

Міжнародна технічна інформація у морській діяльності

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія.
Міністерство освіти і науки України.
Сертифікат – НД №1588196
Термін дії – 01.07.2025 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні задачі і проблеми професійної діяльності у сфері суднобудування, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог

Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Магістр з суднобудування за освітньою програмою
«Міжнародна технічна інформація у морській діяльності»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Міжнародна технічна інформація у морській діяльності

Ступень Магістр

спеціальність 135 Суднобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми