clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Психологія

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

05 Соціальні та поведінкові науки

Галузь знань:

053 Психологія

Спеціальність:

Психологія

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Ні. Термін подання 09.2022.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Освітня програма спрямована на формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних практично використовувати наукові знання про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; мати розвинену здатність до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.

Цілі освітньої програми:

  • оволодіння методами теоретичного та емпіричного дослідження, валідними, стандартизованими психодіагностичними методиками, методами аналізу даних, технологіями психологічної допомоги;
  • вироблення здатності використовувати різноманітні психологічні прилади, комп’ютерну техніку, сучасні інформаційні та комунікаційні технології, що дозволяють досягати цілей навчання та професійного розвитку;
  • забезпечення комплексної підготовки фахівців у галузі психології, як результат поглибленого вивчення психологічних дисциплін;

•           формування здатності вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог

Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
  • 2019
check_circle

Бакалавр з психології

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Психологія

Ступень Бакалавр

спеціальність 053 Психологія

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми