clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Суднові енергетичні установки та устаткування"

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

135 Суднобудування

Спеціальність:

Суднові енергетичні установки та устаткування

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія.
Україна.
Сертифікат про акредитацію УД No 15008144
Строк дії до 1 липня 2024 року

Наявність акредитації:
info
Суднові енергетичні установки та устаткування

Надати освіту в області проектування, виробництва та ремонту суднових енергетичних установок та устаткування, здатних самостійно ставити та вирішувати інженерні та науково-
прикладні задачі в межах своїх компетентностей.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Суднові енергетичні установки та устаткування

Ступінь Магістр

спеціальність 135 Суднобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
new_releases
Гарант освітньої програми