clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Суднові машини та механізми

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

135 Суднобудування

Спеціальність

Суднові машини та механізми

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія.
Міністерство освіти і науки України.
Сертифікат – УД № 15005953
Термін дії – 01.07.2024 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Професійна діяльність в галузі суднобудування, судноремонту, водного транспорту, засобів освоєння і дослідження Світового океану

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр з суднобудування за освітньою програмою «Суднові машини та механізми»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Суднові машини та механізми

Ступень Магістр

спеціальність 135 Суднобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми