clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Технiка та електрофiзика високих напруг

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність:

Технiка та електрофiзика високих напруг

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОН України.
Україна.
Сертифікат – НД № 1588194
Термін дії – 01.07.2025

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного магістра зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Техніка та електрофізика високих напруг», який успішно виконав освітню програму та здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі електротехніки та електрофізики високих напруг при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр з електротехніки

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Технiка та електрофiзика високих напруг

Ступень Магістр

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми