clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Технології автоматизованого виробництва

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

131 Прикладна механіка

Спеціальність:

Технології автоматизованого виробництва

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОНУ
Сертифікат про акредитацію спеціальності НД №1588190
Термін дії до 01.07.2025 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація
Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр з прикладної механіки за освітньо-професійною програмою підготовки  «Технології автоматизованого виробництва»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Технології автоматизованого виробництва

Ступень Магістр

спеціальність 131 Прикладна механіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми