clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Теплоенергетика

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

144 Теплоенергетика

Спеціальність:

Теплоенергетика

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія. Україна.
Сертифікат – УД-№15008153
Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за спеціалізацією «Теплоенергетика», який успішно виконав освітню програму та здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі теплоенергетики при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов. Забезпечити набуття студентами компетентностей, необхідних для продовження освіти та професійної діяльності.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр з теплоенергетики

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Теплоенергетика

Ступінь Магістр

спеціальність 144 Теплоенергетика

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
new_releases
Гарант освітньої програми