clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Першій рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

27 Транспорт

Галузь знань:

271 Морський та внутрішній водний транспорт

Спеціальність:

271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія. Україна.
Сертифікат – УД № 15005358
Термін дії – 01 липня 2023 р.

Наявність акредитації:
info
Управління судновими технічними системами і комплексами

Мета: Забезпечити студентам фундаментальну підготовку у вигляді поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок за освітньо-професійною програмою «Управління судновими технічними системами і комплексами / Ship technical system and complex operation» спеціальності 271 – «Річковий та морський транспорт», достатніх для ефективного виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру за спеціальністю, здатності до виробничої та наукової діяльності.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
check_circle

Бакалавр з річкового та морського транспорту за спеціалізацією
«Управління судновими технічними системами і комплексами»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Управління судновими технічними системами і комплексами

Ступінь Бакалавр

спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт

спеціалізація 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
new_releases
Гарант освітньої програми