clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

132 Матеріалознавство

132 Матеріалознавство

132 Матеріалознавство

Рівень освіти Третій (освітньо-науковий)
Спеціальність 132 Матеріалознавство
Керівник групи ДУБОВИЙ Олександр Миколайович
Члени проектної групи КВАСНИЦЬКИЙ Вячеслав Федорович

КАРПЕЧЕНКО Антон Анатолійович

КАЗИМИРЕНКО Юлія Олексіївна