clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Інститут/Факультет: Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки

Кафедра: Автоматики, імпульсних процесів і технологій, електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів, суднових електроенергетичних систем

В сучасному світі не залишилося жодної сфери життя людини, де б не використовувалася електрична енергія. На кожному підприємстві є електротехнічне та електромеханічне обладнання, яке призначене для генерування, розподілу електроенергії та захисту систем електропостачання, для керування механізмами, агрегатами та технологічними комплексами на базі автоматизованих електроприводів та комп’ютерних засобів автоматизації. Таким чином, спеціаліст з умінням проектувати, налагоджувати, експлуатувати та ремонтувати електроустаткування є досить вагомою складовою будь-якого підприємства. Профіль майбутньої роботи випускників: проектування, дослідження, моделювання, експлуатація і налагоджування систем електропостачання, автоматизованих та комп`ютеризованих електромеханічних систем, роботизованих комплексів, електричних машин і апаратів.

Підготовка бакалаврів та магістрів кафедрою імпульсних процесів і технологій ведеться на базі учбового центру, відділів та наукових лабораторій Інституту імпульсних процесів і технологій (ІІПТ) НАН України з використанням унікального електрофізичного обладнання, сучасної вимірювальної апаратури, електронної мікроскопії, лазерного устаткування, різноманітних технологічних комплексів. Студенти опановують сучасні інформаційні технології проектування електрофізичних пристроїв та інформаційно-керуючих систем електротехнічних комплексів. При проходженні виробничих практик, виконанні курсових та дипломних проектів працюють над реальними науковими проблемами в лабораторіях ІІПТ НАН України, вивчають нові перспективні електроімпульсні технології, без яких неможливе створення конкурентоспроможної економіки України.
Високий рівень підготовки фахівців забезпечується науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації. На кафедрі працює 3 професори доктори наук та 7 доцентів кандидатів наук. Завідувач кафедри Вовченко Олександр Іванович член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 • Електромеханіка та електроенергетика «Бакалавр»
 • Електротехніка та електротехнології «Бакалавр»
 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод «Магістр»
 • Системи генерування електроенергії та електропостачання «Магістр»
 • Експлуатація суднових автоматизованих систем «Магістр»
 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів «Магістр»
 • Морська робототехніка «Магістр»
 • Техніка та електрофізика високих напруг «Магістр»
 • Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки «Магістр»

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ

НА БАЗІ ПЗСО БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЇ

 • Українська мова (або українська мова та література)
 • Математика
 • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрямами науково-дослідної роботи кафедр, які займаються підготовкою фахівців за освітньою програмою «Електромеханіка та електроенергетика», є енергоресурсозбереження в електромеханічних системах, автоматизація технологічних процесів та виробництва, підводна та промислова робототехніка, автоматизоване проектування електрообладнання.

Проведення наукових електрофізичних досліджень та обробка експериментальних даних за методами теорії планування експерименту з застосуванням сучасних електровимірювальних комплексів
Моделювання та оптимізація режимів роботи високовольтних електротехнічних комплексів з використанням сучасних пакетів прикладних програм.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • Інженер з автоматизації і механізації виробничих процесів
 • Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
 • Інженер електромеханік
 • Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж
 • Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики
 • Інженер служби розподільних мереж
 • Інженер електронник
 • Енергетик на підприємстві
 • Інші посади, пов’язані з проектуванням та обслуговуванням електрообладнання та систем автоматики
 • Інженер-електрик
 • Інженер-конструктор
 • Інженер-технолог
 • Інженер-дослідник
 • Науковий співробітник
 • Викладач
 • Керівник виробничого або наукового підрозділу
 • Начальник або майстер виробничої дільниці
 • Головний фахівець проекту або виробничої дільниці
 • Інженер виробничого або наукового відділу
 • Інженер випробувальної лабораторії
 • Інженер технологічної підготовки виробництва
 • Молодший науковий співробітник
 • Викладач вищого навчального закладу

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В УСТАНОВАХ

 • ДП НВКГ «Зоря-Машпроект»
 • ПАТ «Миколаївобленерго»
 • ДП «Миколаївський морський торговельний порт»
 • ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК “Енергоатом”
 • ВАТ «Миколаївське підприємство «Ера»
 • ТОВ «Електрім-2000»
 • ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»
 • ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» (раніше Філія ОКТЯБРЬСК ДП АМПУ)
 • ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера»
 • ТОВ «Sandora» PepsiСo в Україні
 • ПАТ «САН ІнБев Україна»
 • ДП «Дельта-Лоцман»
 • ТОВ СП «Нібулон»
 • ТОВ «Нептун-Електро ЛС»
 • ТОВ «Електротехнічна компанія «Аверон» (CompanyAveron)
 • ТОВ «ТрейдНікЕлектро»
 • ТОВ «СЕА-Електронікс»
 • ТОВ «АМІТІ-ТРЕЙД»
 • ТОВ «SUNNIK»
 • ТОВ «НікЕлектро»
 • ТОВ «Ніка-Гранд»
 • ТОВ «Sunenergy»
 • ТОВ «ЭлпроЛтд»
 • ТОВ НВКФ «Каскад»
 • ТОВ «Югенергоконтракт»
 • ТОВ «СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП» (SmartMaritimeGroup, SMG)
 • ПрАТ «НЕПТУН СОЛАР»
 • ТОВ «ВОСХОД СОЛАР»
 • інші провідні підприємства та установи міста Миколаєва та Миколаївської області
 • Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України
 • DongSanTesh. Co., Ltd, RepublikKorea
 • MDEM, DamenShipyardsBranch, Миколаїв
 • DamenShipyards, Нідерланди
 • Підприємства, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, споживанням та технологічним використанням електроенергії
 • Підприємства, пов’язані з проектуванням, випробуванням та експлуатацією електрообладнання та систем керування електротехнічними комплексами