clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Про спеціальність

Стрімке впровадження інформаційно-вимірювальних технологій, комп’ютеризація та автоматизація виробництв потребує підготовки фахівців в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій. Метрологія як наука про вимірювання та  практична галузь відіграє велику роль в сучасному суспільстві, в якому немає жодної сфери людської діяльності, де б не використовувалися результати вимірювань. Фахівець з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій відповідає за точність результатів вимірювань, на основі яких отримують достовірну інформацію про стан багатьох виробничих, економічних і соціальних процесів та допомагає запобігти значних економічних втрат,  і прийняттю помилкових рішень.


Опис освітньо-професійної програми
 • Назва освітньої програми: Вимірювально-інформаційні системи
 • Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Ступінь вищої освіти: бакалавр, магістр
 • Термін навчання: 3 роки 10 місяців, 1 рік 4 місяці

        Метою освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти є підготовка фахівців, здатних розробляти та використовувати засоби вимірювальної техніки, зокрема, вимірювальні та інформаційно-вимірювальні системи, готувати технічну документацію до них у відповідності з міжнародними нормами та правилами, застосовувати сучасні інформаційні технології для опрацювання результатів вимірювання та створення програмно керованих інформаційно-вимірювальних комплексів, виконувати типові інженерні задачі та володіти основами дослідницької діяльності під керівництвом наставника у сфері метрології та метрологічної діяльності, а також підготовці здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю, що відповідає місії та стратегії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

        Метою освітньо-професійної програми  на (другому) магістерському рівні вищої освіти є підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для науково-дослідної та проектно-технологічної діяльності в галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. Освітня програма забезпечує формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань  у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки стосовно розробки, дослідження, випробування, сертифікації вимірювальних приладів, технологій та інформаційно-вимірювальних систем для потреб промисловості, сільського господарства, енергетики, наукових досліджень.

Фахові дисципліни

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Інженерна графіка
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Електроніка
 • Математичні основи інформаційно-вимірювальних систем
 • Теорія інформації та кодування
 • Метрологія та вимірювання
 • Конструювання вимірювальних приладів
 • Інформаційно-вимірювальні системи
 • Технологія виготовлення вимірювальних приладів
 • Метрологічне забезпечення виробництва
 • Проектування вимірювальних приладів
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Математичне моделювання
 • Мікроконтролерні системи
 • Аналогові та цифрові вимірювальні прилади
 • Система автоматизованого проектування приладів і систем
 • Методи обробки інформації
 • Методи вимірювання фізичних величин
Фахові дисципліни

 другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Законодавча метрологія
 • Основи наукових досліджень та планування експерименту
 • Математичне моделювання складних систем
 • Дослідження та проектування інформаційно-вимірювальних систем
 • Теорія надійності та технічної діагностики інформаційно-вимірювальних систем
 • Цифрова обробка сигналів та зображень
 • Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем
 • Спеціальні методи та засоби вимірювання

Працевлаштування:

Випускники  – це професіонали, які спроможні працювати з сучасними засобами вимірювальної техніки,проектувати та моделювати системи моніторингу і прогнозування,  підбирати та компонувати  комп’ютерні компоненти та прилади вимірювання,обробляти та аналізувати експериментальні дослідження; проводити вимірювання та тестування з використанням методик метрологічних досліджень, програмувати засоби вимірювальної техніки, працювати зі спеціалізованими вимірювальними пристроями.

Випускники можуть обіймати наступні посади: І

 • Інженер-метролог
 • Інженер-конструктор засобів вимірювальної техніки
 • Інженер-проектувальник засобів вимірювальної техніки
 • Фахівець по розробці, обслуговуванню та ремонту засобів вимірювальної техніки
 • Фахівець по розробці та проектуванню електронної техніки
 • Менеджер з продажу та підбору засобів вимірювання
 • Викладач ВНЗ
 • Інженер – програміст засобів вимірювальної техніки
 • Інженер з інформаційних технологій

Працевлаштування за фахом гарантоване:

 • ТОВ «АМІКО Діджитал»
 • ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
 • Державні та приватні підприємства (ДП «Лакталіс Україна», ЧП «AT Engineering», ТОВ «Ксімекс», ООО «НПП Юнитех» та інші)
 • АТ «Миколаївобленерго»
 • ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»
 • Філія Дельта-лоцман державного підприємства «Адміністрація морських портів»
 • ДП «Миколаївстандартметрологія
 • Дослідно-проектний центр кораблебудування