clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

172 Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інститут/Факультет: Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки

Кафедра: Програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій

Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів які можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж, в тому числі мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, використання новітніх інформаційних технологій та  проведення науково-дослідних робіт у цій області.
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 • Телекомунікації та радіотехніка (бакалаврат)
 • Телекомунікаційні системи та мережі (магістратура, в рамках спеціальності 171 Електроніка)

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ

НА БАЗІ ПЗСО БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЇ

 • Українська мова (або українська мова та література)
 • Математика
 • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головними напрямами наукової діяльності кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем є:

 • виконання держбюджетних науково-дослідних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою висококваліфікованих фахівців;
 • виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на замовлення державних підприємств і підприємств інших форм власності;
 • проведення наукових досліджень в галузі електроніки та інформаційних технологій, енергозбереження, телекомунікацій;
 • інноваційна діяльність, інженерна реалізація науково-дослідних розробок кафедри ТЕЕС в різних галузях промисловості з урахуванням потреб внутрішнього і зовнішнього ринку;
 • впровадження науково-технічних розробок, а також здійснення авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок;
 • підготовка і перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації;
 • розробка наукових робіт, організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності для пропаганди досягнень учених кафедри шляхом видання монографій, підручників, статей та інших наукових робіт, захисту дисертацій;
 • участь у міжнародних наукових, науково-технічних та науково-практичних конференціях, проведення семінарів;
 • дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку електротехнічної освіти, використання новітніх наукових розробок в навчальному процесі, удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів;
 • створення сучасної науково-експериментальної і навчально-лабораторної бази та їх ефективне використання в учбовому процесі та науковій діяльності;
 • міжнародне співробітництво в рамках прямих зв’язків та окремих контактів із
 • зарубіжними партнерами.

МАЙБУТНІ ПРОФЕСІЇ

 • інженер зв’язку;
 • інженер-електронник;
 • головний інженер;
 • інженер-дослідник;
 • науковий співробітник;
 • фахівець з обслуговування комп’ютерних мереж і мереж абонентського доступу в банках;
 • фахівець з обслуговування обладнання операторів мобільного зв’язку;
 • фахівець в службах інформаційної безпеки банків, правоохоронних органів (СБУ, МВС), в податковій інспекції;
 • фахівець з обслуговування мереж цифрового і кабельного телебачення, продажу та сертифікації радіоелектронної та обчислювальної апаратури;
 • інженер зв’язку; інженер-електронник; головний інженер; інженер-дослідник; науковий співробітник; фахівець з обслуговування комп’ютерних мереж і мереж абонентського доступу в банках; фахівець з обслуговування обладнання операторів мобільного зв’язку; фахівець в службах інформаційної безпеки банків, правоохоронних органів (СБУ, МВС), в податковій інспекції; фахівець з обслуговування мереж цифрового і кабельного телебачення, продажу та сертифікації радіоелектронної та обчислювальної апаратури; інженер телевізійних і радіомовних центрів;
 • інженер зв’язку; інженер-електронник; головний інженер; інженер-дослідник; науковий співробітник; фахівець з обслуговування комп’ютерних мереж і мереж абонентського доступу в банках; фахівець з обслуговування обладнання операторів мобільного зв’язку; фахівець в службах інформаційної безпеки банків, правоохоронних органів (СБУ, МВС), в податковій інспекції; фахівець з обслуговування мереж цифрового і кабельного телебачення, продажу та сертифікації радіоелектронної та обчислювальної апаратури; інженер телевізійних і радіомовних центрів; web-розробник.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники спеціалізації – це професіонали, які спроможні займатися  розробкою телекомунікаційного програмного забезпечення на мовах об’єктно-орієнтованого програмування: С, С++, С#, Java; використанням сучасних схемотехнічних та програмних засобів мобільного, радіорелейного і супутникового зв’язку; проектуванням та експлуатацією, забезпечення надійності і живучості комунікаційних систем; рішенням проблем захисту інформації технічними та програмними засобами;  розробкою та адмініструванням корпоративних та глобальних комп’ютерних мереж; підготовкою фахівців в галузі програмного захисту інформації за технологіями академії MIKROTIK; розробкою програмних додатків для мобільних платформ (IOS, Android та інше). Випускники спеціалізації у повній мірі відповідають вимогам  роботодавців з ІТ – технологій та знайдуть своє достойне місце в відповідних кластерах.
НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В УСТАНОВАХ

 • ПАТ «Датагруп»;
 • ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»;
 • Конус Україна;
 • GlobalLogic;
 • HostingMaks;
 • ТОВ ПТЦ «Динамо-Континент».

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Цикл основних дисциплін підготовки з телекомунікацій:

 • бази даних, INTERNET-технології;
 • інформаційно-графічні системи в інженерії;
 • телекомунікаційні системи та мережі;
 • системи мобільного зв’язку;
 • комп’ютерне моделювання та проектування радіоелектронних і телекомунікаційних систем;
 • методи цифрової обробки інформації;
 • лінії і мережі передачі інформації;
 • радіоелектронні і інформаційні системи.

В процесі навчання студенти опановують:

 • технологіями проектування і електронного моделювання в середовищах PCAD, OrCAD, Auto Cad Electrical, Electronics Workbench, Pspice, Matlab, Micro-Cap, Multisim, Proteus;
 • мовами програмування C / C ++, Java;
 • системами космічної навігації та позиціонування (ГЛОНАСС, GPS);
 • цифровим телебаченням (IPTV, DVB-S, -C, T / T2)
 • комп’ютерними системами з радіодоступом (Wi-Fi, Bluetooth);
 • системами фіксованого та рухомого зв’язку (DECT, GSM).

Сфера діяльності випускника:

 • розробка, програмування, експлуатація та сервісне обслуговування радіоелектронних і телекомунікаційних пристроїв, пристроїв і систем телебачення і зв’язку в тому числі і мобільного;
 • розробка, схемотехническое проектування і програмування пристроїв з мікропроцесорним керуванням;
 • організація пунктів ремонту, технічного обслуговування, центрів сертифікації та якості продукції, що надходить на ринок;
 • маркетингові та консультаційні послуги.

 

Сайт кафедри теоретичної електротехніки і електронних систем www.tees.org.ua