clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються

1) для вступу на спеціальності 081 «Право»: результати магістерського комплексного тесту, або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях), або результати вступного іспиту для іноземців з права та іноземної мови.

2) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»:

результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового іспиту,

або результати вступного іспиту для іноземців з фаху та іноземної мови.

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно Порядком передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови;

3) для вступу на інші спеціальності:

результати фахового іспиту при вступі на місця державного або регіонального замовлення;

результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до Правил прийому) при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

Реєстрація на магістерський комплексний тест та магістерський тест навчальної компетентності
Розклад проведення фахових іспитів та індивідуальних усних співбесід з іноземної мови
Результати фахових іспитів та індивідуальних усних співбесід з іноземної мови
Програми фахових іспитів
Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови