clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Спеціальності магістратура

Спеціальності

 

Вступ до

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

 

2022
Перелік спеціальностей для вступу до НУК на основі ОС бакалавра

 (ОКР спеціаліста або ОС магістра) для здобуття освітнього ступеню магістра

Код та найменування спеціальності Назва освітньої програми (спеціалізації)
017 Фізична культура і спорт Олімпійський та професійний спорт
035.10 Філологія Прикладна лінгвістика
051 Економіка Економіка підприємства

Міжнародна економіка

071 Облік і оподаткування Облік і аудит
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування

Управління фінансово-економічною безпекою

Менеджмент транспортних систем і логістика

Управління закладами охорони здоров`я

Управління закладами освіти

Управління місцевими громадами і неурядовими організаціями

081 Право Право
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

Управління проектами

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
124 Системний аналіз Системний аналіз
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка Технології машинобудування

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові матеріали, покриття
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки та устаткування

Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок

Кораблі та океанотехніка

Конструювання та міцність корпусу суден і плавучих споруд

Суднові машини та механізми

Міжнародна технічна інформація у морській діяльності

Кораблебудування

Яхтинг та малі судна

Проектування та виробництво суднових конструкцій із  композиційних матеріалів

Системотехніка об’єктів морської інфраструктури

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Експлуатація суднових автоматизованих систем

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Системи генерування електроенергії та електропостачання

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

142 Енергетичне машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння

Газотурбінні установки і компресорні станції

Холодильні машини і установки та системи кондиціювання

144 Теплоенергетика Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Вимірювально-інформаційні системи
171 Електроніка Електронні системи

Телекомунікаційні системи та мережі

183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища