clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає очну або дистанційну перевірку в межах одного дня та оцінювання, не пізніше наступного дня, творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти. За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень вступника («незадовільно»).

  • Програма творчого конкурсу при прийомі на навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
  • Програма творчого конкурсу при прийомі на навчання за спеціальністю 022 Дизайн середовища