clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Спеціальності Вступ на основі ПЗСО

Вступ до

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

 

2021
Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для вступу до НУК на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеню бакалавра
Код та найменування спеціальності Назва освітньої програми (спеціалізації) Конкурсні предмети
017 Фізична культура і спорт Олімпійський та професійний спорт 1. Українська мова (або укр. мова та література)

2. Біологія

3. Творчий конкурс

022 Дизайн Дизайн середовища 1. Українська мова та література

2. Математика

3. Творчий конкурс

035.10 Філологія Прикладна лінгвістика 1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або Математика, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

051 Економіка Економіка підприємства

Міжнародна економіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

053 Психологія Психологія
061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

071 Облік і оподаткування Облік і аудит 1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент транспортних систем і логістика

Управління Event-технологіями

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес та приватне підприємництво
081 Право Право 1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 1. Українська мова (або укр. мова та література)

2. Біологія

3. Історія України або Математика або Іноземна мова або Географія або Фізика або  Хімія

121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 1. Українська мова (або укр. мова та література)

2. Математика

3. Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

Управління проектами

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
124 Системний аналіз Системний аналіз
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка Технології машинобудування

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові матеріали, покриття
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки та устаткування

Кораблі та океанотехніка

Суднокорпусобудування

Суднові машини та механізми

Міжнародна технічна інформація у морській діяльності

Яхтинг та малі судна

Кораблебудування

Системотехніка об’єктів морської інфраструктури

1. Українська мова (або укр. мова та література)

2. Математика

3. Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка та електроенергетика

Електротехніка та електротехнології

142 Енергетичне машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння

Газотурбінні установки і компресорні станції

Холодильні машини і установки

144 Теплоенергетика Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

1. Українська мова (або укр. мова та література)

2. Математика

3. Фізика або Хімія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації 1. Українська мова (або укр. мова та література)

2. Математика

3. Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Вимірювально-інформаційні системи
171 Електроніка Електронні системи
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища

Ресурсозберігаючи технології та альтернативні джерела енергії

271 Річковий та морський транспорт 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

 

271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

1. Українська мова (або укр. мова та література)

2. Математика

3. Іноземна мова або Фізика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса приймальної комісії

 

м. Миколаїв, Україна, 54010

пр-т Центральний, 3

+38 (0512) 47-97-47

+38 (095) 866-17-91

+38 (063) 368-16-04

+38 (096) 695-00-59