clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Спеціальності Вступ на основі ПЗСО

 

Вступ до

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

 

2022
Перелік спеціальностей для вступу до НУК на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеню бакалавра
Код та найменування спеціальності Назва освітньої програми (спеціалізації)
017 Фізична культура і спорт Олімпійський та професійний спорт
022 Дизайн Дизайн середовища
035.10 Філологія Прикладна лінгвістика
051 Економіка Економіка підприємства

Міжнародна економіка

053 Психологія Психологія
061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент транспортних систем і логістика

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес та приватне підприємництво
081 Право Право
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
Управління проектами
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
124 Системний аналіз Системний аналіз
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка Технології машинобудування

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові матеріали, покриття
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки та устаткування

Кораблі та океанотехніка

Суднокорпусобудування

Суднові машини та механізми

Міжнародна технічна інформація у морській діяльності

Яхтинг та малі судна

Кораблебудування

Системотехніка об’єктів морської інфраструктури

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка та електроенергетика

Електротехніка та електротехнології

142 Енергетичне машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння

Газотурбінні установки і компресорні станції

Холодильні машини і установки

144 Теплоенергетика Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Вимірювально-інформаційні системи
171 Електроніка Електронні системи
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища

Ресурсозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії

256 Національна безпека Внутрішньополітична безпека
271 Річковий та морський транспорт 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики