clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова в 2022 році

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенями молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (https://registry.edbo.gov.ua/university/105/specialities/), виданої в порядку, установленому законодавством, в межах ліцензованого обсягу, у тому числі до Первомайського навчально-наукового інституту НУК та Херсонського навчально-наукового інституту НУК.

Прийом до НУК на всі ступені вищої освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, який здійснюється за результатами вступних випробувань та інших показників, відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823 та іншими нормативно-правовими документами, незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання.

  • Додаток 1 Перелік освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  • Додаток 2 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
  • Додаток 3 Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра
  • Додаток 4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра
  • Додаток 5 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
  • Додаток 6 Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу
  • Додаток 7 Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в 2022 році
  • Додаток 8 Порядок прийому осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення, до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році
  • Додаток 9 Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання та стажування до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в 2022 році