clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Спеціальності

 

  Вступ до

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

 

2021  
Перелік спеціальностей для вступу до ВСП «Фаховий коледж корабелів» НУК для здобуття освітнього ступеню фахового молодшого бакалавра
Галузь знань Код та найменування спеціальності
12Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки