clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проект Освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародна економіка».

Спеціальність 051 «Міжнародна економіка».

Зауваження приймаються до 31 березня 2022 року.

Гарант освітньої програми — докт. екон. наук, професор Ганна Єфімова

E-mail: hanna.yefimova@nuos.edu.ua