clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проект Освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти (Магістр) «Олімпійський та професійний спорт».

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт».

Зауваження приймаються до 15 червня 2021 року.

Гарант освітньої програми — Кувалдіна Ольга Вікторівна

E-mail: olga.kuvaldina@nuos.edu.ua