clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проєкт Освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти (Магістр) «Право»

Спеціальність 081 Право

Зауваження приймаються до 16 квітня 2022 року.

Гарант освітньої програми — Дубинський Олег Юрійович

E-mail: dubinskiy_oleg@ukr.net