clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Пропонується до громадського обговорення проєкт Освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти (Магістр) «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Зауваження приймаються до «24» квітня 2022 року.
Гарант освітньої програми – Філіпішина Лілія Михайлівна
E-mail: ontariofilpi@ukr.net

  • Проект ОПП Публічне управління та адміністрування