clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра вищої математики

Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами

Кафедра вищої математики – одна з перших кафедр Кораблебудівного інституту (НКІ).

З 1930 року її очолив професор М.С. Бритман (1894-1942р.). У 1929р. Бритман М.С. був затверджений у званні професора математики і у 1930 році він організує кафедру вищої математики. Війна перешкодила  йому захистити докторську дисертацію, завершену в 1941 році. Помер він у Миколаєві в 1942 році.

Під час війни інститут знаходився в м. Пржевальську, і завідувачем кафедри тоді був кандидат технічних наук, доцент Іван Васильович Біспен.

З 1 січня 1946р. І.В. Біспен переводиться в ЛКІ, і з цього часу по 1955 рік кафедру очолює доцент, кандидатом фізико-математичних наук Петром Дмитровичем Калафаті (1911-1968), який у 1933 році закінчив математичний факультет Одеського фізико-хіміко-математичного інституту. Кандидатську дисертацію захистив у 1937р. під керівництвом видатного математика М.Г. Крейна.

Після від’їзду П.Д. Калафаті з інституту кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Олександр Максимович Басанець (1899-1970). Його лекції відрізнялися відточеністю, строгістю та завжди викликали інтерес у слухачів.

У жовтні 1951 року приступив до роботи на кафедрі доцент, кандидат фізико-математичних наук Лев Львович Вербицький. У 1958 році наказом Головного Управління політичних і машинобудівних вищих навчальних закладів він був затверджений завідувачем кафедрою, після чого обирався на цю посаду ще двічі. Протягом 35 років він самовіддано працював, виховуючи і навчаючи покоління студентів і молодих викладачів кафедри. Це була людина найвищих моральних принципів, він був живою математичною енциклопедією, володів трьома іноземними мовами.
Вербицький Л.Л. одним з перших у МКІ з 1961 року став впроваджувати обчислювальну техніку в навчальний процес. При ньому кафедра, крім курсу вищої математики, читала програмування на різних мовах. Як правило, піонером у їхньому освоєнні був доцент Л.Л. Вербицький. Регулярно з тих пір і по теперішній час працює науково-методичний семінар кафедри.
Головний підсумок професійної діяльності Льва Львовича Вербицького — створена їм методична школа, вирощений і згуртований його ідеями колектив однодумців.

У цей час на кафедрі працюють високоосвічені кандидати наук, доценти: Зароський Р.І., Юрченко Т.А., Якимович Г.І., Шихватов А.М., Фоміна А.О., Саприкіна Л.Т.; старші викладачі Копитін В.І., Дворний Ф.С., Бирилло М.А., Логін С.І., а також перейшов з кафедри теоретичної механіки талановитий викладач і вчений Кічігін В.Г. Приємно згадати, що основу щойно створеної (1987г.) нової кафедри інформаційних технологій склали робітники кафедри вищої математики: Суслов С.В., Приходько С.Б., Мазикіна Н.А., Січевая Г.И., Циммерман Г.Г., Черьомушева М.А., Червинська Л.Г., Батрак Ю.А., Каплун А.Я., Чубчик Т.Т., а сама кафедра, під керівництвом Кошкіна К.В. стала однією з ведучих кафедр університету.

На кафедрі завжди з теплом згадують працюючих в різний час доцентов Р.І. Гаврилову, А.С. Колодяжного, М.Х. Клина, Є.М. Дриза, А.С. Христенко, старших викладачів І.Є. Самецьку, Л.Е. Васильєву, О.Г. Іванову. Їх методичними розробками досі користуються студенти.

У вересні 2009р. на п’ятирічний термін завідуючим кафедри обирається к.т.н., доцент Євген Юрійович Неделько — випускник Ленінградського політехнічного інституту ім. М.І. Калініна. Після закінчення аспірантури в 1980 році він захистив кандидатську дисертацію в області механіки деформованого твердого тіла в цьому ж інституті. Неделько Є.Ю. є автором близько 60 наукових і методичних робіт.

В цей час на кафедрі працюють професор НУК А.М. Кузнецов, відомий вчений в області фізики плазми професор І.О. Муленко, кандидати фізико-математичних та технічних наук, доценти Р.І. Зароський, Т.А. Юрченко, Р.М. Гімпель, Л.Т. Саприкіна, О.О. Щеглов, О.М. Шихватов, С.А. Устенко, А.О. Фоміна, доцент НУК С.Д. Титов, а також викладачі та старші викладачі М.Б. Бондаренко, А.В. Варшамов, І.І. Ластовецька, В.Ф Лєбєдєва, В.І. Ніколаєв, Л.С. Пастухова, Н.І. Попова, Н.А. Руденко, В.Г. Сисоєв, А.Є. Таранеко. Незадовго до цього на кафедрі починає проходити зміна поколінь і ряди викладачів кафедри поповнюють Т.В. Ємельянова, Ю.Є. Цибін, О.В. Майборода, І.В. Пєтков, Н.О. Цеберна, А.М. Колегаєв, Є.О. Кондратенко, Н.О. Романчук, С.В. Резнік, О.Л. Чорний.

Починає працювати кабінет математики, основним призначенням якого є надання консультацій та допомога у навчанні. Завдяки завідуючим кабінетом І.І. Ластовецькій та С.В. Резнік у студентів з’являється можливість поліпшити свої знання та отримати якісні роз’яснення з питань, що можуть виникнути у них при вивченні математичних дисциплін.

З осені 2015 до весни 2019 року спочатку виконуючим обов’язки, а згодом і завідуючим кафедри був кандидат технічних наук, доцент Олександр Олександрович Гайша.

У 2019р. на п’ятирічний термін завідуючим кафедри повторно обирається Неделько Є.Ю.

На весну 2020 року науково-педагогічний склад кафедри вищої математики наступний:

 • Неделько Євген Юрійович, завідувач кафедри, к.т.н., доцент, професор НУК;
 • Жирнов Михайло Валентинович, к.ф.-м.н., доцент;
 • Майборода Олександр Валерійович, к.е.н., доцент;
 • Романчук Наталія Олександрівна, к.п.н., доцент:
 • Титов Сергій Дмитрович, доцент НУК;
 • Варшамов Армен Варшамович, ст. викладач;
 • Пєтков Ігор Васильович, ст. викладач;
 • Цибін Юрій Євгенович, ст. викладач;
 • Резнік Світлана Володимирівна, викладач;
 • Романовська Анна Федорівна, викладач;
 • Цеберна Наталя Олександрівна, викладач;
 • Чорний Олександр Леонідович, викладач.

Непедагогічний склад кафедри включає в себе старшого лаборанта Гонту Антоніну Володимирівну та провідного фахівця Чорного Олександра Леонідовича.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • застосування енергетичної концепції руйнування металевих конструкційних матеріалів (Неделько Є.Ю.);
 • використання методів математичної статистики при обробці результатів механічних випробувань конструкційних матеріалів (Неделько Є.Ю.);
 • розробка та реалізація сучасних особистісно-орієнтованих технологій навчання (Романчук Н.О.);
 • чисельні методи розв’язку задач гідродинаміки деформування елементів конструкцій при електрогідравлічному розряді в рідині (Жирнов М.В.);
 • теорія оптимізації і комп’ютерна математика (Титов С.Д.);
 • теоретико-ігрове моделювання в задачах дискретної оптимізації (Титов С.Д.);
 • імітаційне моделювання в середовищі символьної математики Maple (Титов С.Д.);
 • асимптотичне інтегрування диференціальних рівнянь і їх лінійних систем при наявності точки повороту (Цибін Ю.Є.)

Щорічно кафедрою проводиться перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з математики, переможці якого одержують можливість позмагатися з кращими представниками вузів України у другому етапі олімпіади, який зазвичай проходить у травні в місті Суми (до 2014 р. у м. Севастополі). Протягом останніх п’яти років викладачами кафедри проводилися додаткові заняття на яких розглядалися методи та прийоми розв’язки олімпіадних задач та задач підвищеної складності.

З 2005 року доцент НУК Титов С.Д. регулярно організовує та проводить студентські семінари «Теорія оптимізації: приклади та задачі», на яких заслуховуються доповіді студентів, що стосуються методів оптимізації, теорії ігор, лінійного програмування, застосування математичних методів в економічних задачах, розв’язку задач економіки за допомогою сучасних програмних засобів та комп’ютерної техніки, а також інших, не менш цікавих тем.

У 2014 році доцентом Майбородою О.В. та старшим викладачем Пєтковим І.В. були організовані та проведені «Перші математичні ігри» — змагання команд, що складалися з студентів НУК ім. адмірала Макарова, МНУ ім. В.О. Сухомлинського та ЧДУ ім. Петра Могили. З того часу щорічне проведення «Математичних ігор» стало гарною традицією, а в різні роки окрім студентів згаданих вузів до них долучалися і учні старших класів шкіл Миколаєва. Дані змагання перевіряють знання учасників з математики, їхню здатність до швидкого та логічного мислення і вміння працювати в команді, сприяють популяризації математики серед студентів.

2016 року у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова була проведена Всеукраїнська науково практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної прикладної математики». Головним організатором конференції виступила кафедра вищої математики НУК (доц. Неделько Є.Ю., доц. НУК Титов С.Д., викл. Резнік С.В.). З того часу ця конференція щорічно проводиться на базі нашого університету, при цьому велика частина доповідей робиться студентами, а географія учасників охоплює значну кількість міст України.

Кафедра вищої математики у 1986 році. Перший ряд (сидять, зліва направо) Пруссов П.Д., Кузнецов А.М., Вербицький Л.Л., Якимович Г.Г., Васильєва Л.Ю., Ластовецька І.І., Юрченко Т.А., Лясковська Г.П., Корнеєва Є.Г. Другий ряд (стоять, зліва направо) Суслов С.В., Іванов О.В., Саприкіна Л.Т., Іванова О.Г., Гімпель Р.М., Тараненко А.Ю., Черьомушева М.А., Січева Г.І., Самецька І.Є., Мазикіна Н.О., Ляпис Ю.О., Приходько С.Б.. Третій ряд (стоять, зліва направо) Циммерман Г.Г., Титов С.Д., Неделько Є.Ю., Павліщев В.П., Бондаренко М.Б., Щеглов О.О., Кошкін К.В., Фоміна А.О., Дриз Є.М., Чубчик Т.Т.

Кафедра вищої математики у 2010 році. Перший ряд (сидять, зліва направо) — ст. викл. Попова Н.І., доц. Саприкіна Л.Т., проф. НУК Кузнецов А.М., доц., зав. кафедри Неделько Є.Ю., доц. Юрченко Т.А., доц. Романчук Н.О., доц. Фоміна А.А. Другий ряд (стоять, зліва направо) – доц. Майборода О.В., викл. Ластовецька І.І., викл. Рєзнік С.В., ст. викл. Варшамов А.В., викл. Цеберна Н.О., ст. викл. Ємельянова Т.В., викл. Мовчан О.В., доц. Устенко С.А., ст. викл. Цибін Ю.Є., ст. лаб. Гонта А.В. Третій ряд (стоять, зліва направо) – доц. НУК Титов С.Д., викл. Кондратенко Є.О., ст. викл. Пєтков І.В., доц. Гімпель Р.М., ст. викл. Колегаєв О.М., ст. лаб. Чорний О.Л.

Кафедра вищої математики у 2013 році. Перший ряд (сидять, зліва направо) ст. лаб. Гонта А.В., ст. викл. Попова Н.І., доц. Саприкіна Л.Т., ст. викл. Тараненко А.Ю.. Другий ряд (стоять, зліва направо) – доц. Майборода О.В., викл. Рєзнік С.В., зав. кафедри доц. Неделько Є.Ю., проф. НУК Кузнєцов А.М., ст. викл. Сисоєв В.Г., доц. Романчук Н.О., ст. викл. Ємельянова Т.В.. Третій ряд (стоять, зліва направо) — ст. лаб. Чорний О.Л., доц. Гімпель Р.М., доц. НУК Титов С.Д., ст. викл. Варшамов А.В., доц. Щеглов О.О., ст. викл. Пєтков І.В., ст. викл. Цибін Ю.Є.

Кафедра вищої математики у 2019 році. Перший ряд (сидять, зліва направо) доц. Романчук Н.О., викл. Романовська А.Ф., в.о. зав. кафедри доц. Неделько Є.Ю., ст. лаб. Гонта А.В., викл. Цеберна Н.О.. Другий ряд (стоять, зліва направо) – доц. НУК Титов С.Д., ст. викл. Пєтков І.В., пров. фах. Чорний О.Л., доц. Жирнов М.В., ст. викл. Цибін Ю.Є.