clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

VІ Міжнародна науково-технічна конференція  «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»

 

Дата проведення:  28-30 жовтня 2015 р.

Місце проведення: Національний Університет Кораблебудування імені адмірала Макарова   м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9

Кількість учасників (в т.ч. з інших країн для міжнародних заходів):  — 350 (50).

Мета проведення заходу: розвиток та впровадження  науково-дослідницьких робіт в галузі суднобудування та океанотехніки в проектні організації, науково-дослідні інститути та навчальні заклади за допомогою існуючих та створюваних методів проектування суден, кораблів та засобів океанотехніки.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: У 2012 р. за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, творчий колектив, сформований в НУК, став лауреатом Державної премії України в області науки і техніки України за роботу національного масштабу «Створення універсальних транспортних судів і засобів океанотехникі». Її мета — розробка ефективних і надійних універсальних транспортних судів і засобів. В  ході  реалізації проекту було опубліковано 25 монографії, більше 700 статей ( у тому числі більше 100 – в міжнародних виданнях), отримано більше 50 патентів, захищено дев’ять докторських  і 35 кандидатських дисертацій.  За останні п’ять  років ученими ВУЗу отримано більше 650 патентів. У 2010 р. було нагороджено Премією Верховної Ради України талановитих молодих вчених в галузі фундаментальних та прикладних досліджень й науково-технічних розробок за роботу «Комплексне рішення питань обертання з органічними побутовими відходами на основі енергозберігаючих та екологічно чистих інноваційних технологій»; в 2012 р. – Премія Верховної Ради України за роботу «Тригенераційні технології для стационарної та суднової енергетики».

Основні питання, що пропонуються для обговорення: на конференції планується розглянути вирішення актуальних сучасних проблем безпеки при проектуванні, побудові, ремонті та експлуатації суден, проблем розвитку теорії  проектування суднових електроенергетичних установок та підводних апаратів-роботів, розробки та впровадження новітніх холодильних технологій, пристроїв в суднових електротехнічних системах та автоматиці, створення методів керування проектами та програмами у суднобудуванні, розвиток новітніх інвестиційних програм у суднобудуванні та морському транспортному комплексі та ін.