clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Холод в енергетиці і на транспорті»

 

Дата проведення: 16-17 листопада  2017 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5, (Старий корпус НУК)

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів ):

Мета проведення заходу: Аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів із використання холоду в  стаціонарній енергетиці, морському  і річному та  газоперекачувальному транспорті. Третя міжнародна науково-технічна конференція «Холод в енергетиці і на транспорті» присвячена сучасним проблемам  кондиціювання та рефрижерації .

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: Наукова робота «Тригенераційні технології для стаціонарної та суднової енергетики» (автори: Радченко А.М., Рижков Р.С., Радченко Р.М., Коновалов Д.В.) висунута на здобуття премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2012 р. Держбюджетні теми: «Розробка теоретичних основ концепції суднової тригенерації», «Розробка технологій комбінованого виробництва енергії на низькокиплячих робочих тілах для суднових комплексів енергожиттєзабезпечення» (кер. проекту Радченко М.І.); гранти Президента України на виконання фундаментальних досліджень у 2009 і 2011рр. за темами «Розроблення наукових основ ефективних тригенераційних технологій використання скидного потенціалу компресорних станцій газотранспортної системи України»(кер. проекту Радченко Р.М.), «Розробка енергозберігаючих технологій на основі газодинамічного ефекту в установках комбінованого виробництва енергії» (кер. проекту Коновалов Д.В.).

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • холодильні машини та установки,
  • системи кондиціювання та життєзабезпечення,
  • технології комбінованого виробництва енергії (когенераційні та тригенераційні),
  • холодильні та споріднені технології,
  • екологічна безпека та раціональне використання природних ресурсів,
  • підготовка кадрів у галузі холодильної техніки,
  • кондиціювання та життєзабезпечення.