clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція  «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»

  

Дата проведення:  15-17 листопада 2017 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК).

Кількість учасників (в т.ч. з інших країн для міжнародних заходів): 300.

Мета проведення заходу: Визначення пріоритетних задач стратегічного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу, обговорення інноваційних науково-технічних розробок у суднобудуванні та океанотехниці, пошук шляхів залучення інвестицій у розвиток суднобудування.

Шляхом проведення вищезазначеної конференції буде створено сприятливе середовище для ефективного впровадження результатів НДР та залучення до роботи наукової молоді, зокрема студентства, що явиться основою відродження України як морської європейської держави та суднобудівної й морської освіти з її забезпеченням потреб розвитку відповідно галузі.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

університет має вагомі здобутки в освітній і науковій діяльності, своєю діяльністю позитивно впливає на розвиток кораблебудівної, морської та інших галузей вітчизняної економіки та на їх технічну політику. Учені інституту активно співробітничають з інститутами НАНУ, зарубіжними університетами. Створюються філіали кафедр, виконуються спільні наукові проекти. Проводяться міжнародні та республіканські науково-технічні конференції. На базі НУК проводяться виїзні засідання південного наукового центру НАНУ та МОНУ. Значна увага приділяється видавничій діяльності наукових праць учених університету та виданню наукової та науково-методичної та навчальної літератури. Так, загальна кількість публікацій зросла від 1208 до 1649. Вирішено важливу науково-технічну проблему загальнодержавного значення – розроблено наукові, методологічні, конструкторські і технологічні засади створення та серійного виготовлення універсальних транспортних суден і засобів океанотехніки, у результаті чого на вітчизняних та зарубіжних верфях побудовано більше 180 суден і 20 засобів океанотехніки. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова підтримує тісний зв’язок майже з  закордонними університетами, науково-дослідними установами та академічними організаціями. Серед них: HITACO Ltd. (СРВ); Науково-дослідний інститут суднових котлів та турбін, Харбін, КНР; Міжнародний морський коледж м. Чжоушань, КНР; Jiangsu University of Science and Technology (КНР); Харбінський інженерний університет, КНР; Цзілінський Науково-дослідний інститут полімерів, КНР; та ін.

Національним університетом кораблебудування також підтримуються щільні контакти з такими всесвітньовідомими організаціями, як RINA (Royal Institute of Naval Architects, London, UK), IMARE (The Institution of Marine Engineers, London, UK).

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Університет наук та технологій провінції Цзянсу організували міжнародний центр обміну технологіями з морського проектування та океанотехніки «Українсько-китайський центр провідних технологій» (Цзянсу, КНР).

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • питання розвитку новітніх інвестиційних програм у суднобудуванні та морському транспортному комплексі, актуальні проблеми розвитку інноваційних технологій суднобудування та судноремонту;
  • побудови САПР суден (інформаційних та комунікаційних технологій в суднобудуванні);
  • створення новітніх технологій і матеріалів у судовому машинобудуванні;
  • розробки інноваційних засобів удосконалення суднових енергетичних установок і систем та забезпечення екологічної безпеки в суднобудуванні та об’єктах океанотехніки;
  • безпеки мореплавства;
  • інновацій в суднових електротехнічних системах та автоматиці;
  • управління проектами та програмами в суднобудуванні;
  • вирішення актуальних сучасних проблем безпеки при проектуванні, побудові, ремонті та експлуатації суден, проблем розвитку теорії  проектування суднових електроенергетичних установок та підводних апаратів-роботів, розробки та впровадження новітніх холодильних технологій, пристроїв в суднових електротехнічних системах та автоматиці, створення методів керування проектами та програмами у суднобудуванні;
  • сучасний стан морської інфраструктури України;
  • основні напрямки подальшого розвитку морської інфраструктури України.