clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна науково-технічна конференція «Суднова енергетика: стан та проблеми»

 

Дата проведення: 7 – 8 листопада 2019 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5, (Старий корпус НУК)

Кількість учасників: Очікується приблизно 100 учасників конференції.

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів:  Німеччина – 2; Казахстан – 3; Китай – 6; Польща – 6; США – 2, Грузія – 5.

Мета проведення конференції: Аналіз сучасного стану суднової енергетики, розгляд перспектив створення високоефективного енергетичного обладнання сучасних суден, відпрацювання засобів та методів вирішення актуальних проблем суднової енергетики.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:  Серед найважливіших наукових результатів, розглянутих на конференціях, отриманих вченими Національного університету кораблебудування і споріднених навчальних закладів України у судновій енергетиці відносяться наступні: розробка базових принципів проектування термоакустичних систем використання низькотемпературних теплових ресурсів енергетичного суднового обладнання, що дозволяє підвищити ефективність використання скидної теплоти СЕУ; проведення комплексного дослідження ефективності застосування термохімічних технологій в суднових енергетичних установках газовозів, що дозволяє підвищити ККД СЕУ;  проведення параметричної діагностики робочого процесу головних суднових дизелів в процесі експлуатації, що забезпечує зниження загального рівня вібрації двигунів та підвищення моторесурсу двигуна; дослідження раціональних засобів зниження індексу енергетичної ефективності суден ЕЕDI, що дозволяє ще на стадії проектування суден забезпечити той рівень їх енергоефективності, який відповідає вимогам ІМО.

До співпраці залучались провідні науковці наступних ЗВО та наукових організацій: Харківський політехнічний  університет, Одеський національний морський університет, Херсонська державна морська академія, Харбінський інженерний університет (Китай), Батумський університет навігації (Грузія), ДП Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект».

Основні питання, що пропонуються для обговорення: на конференції планується обговорення наступних актуальних питань. пов’язаних з судновою енергетикою: Підвищення ефективності суднових енергетичних установок; Дослідження робочих процесів в елементах суднових енергетичних установок; Енергоощадні та інноваційні технології в судновій енергетиці; Шляхи удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики у ЗВО.