clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

VIII міжнародна науково-технічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення»

 

Дата проведення: 21-24 листопада 2019 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК)

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них:  Китайська народна республіка (5), Молдова (5), Туреччина(5), Греція(5), Вірменія(8)

Метою проведення конференції:  координація та розвиток наукових досліджень з проблем муніципальної енергетики

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: За останні 5 років наукові установи, які залучалися до співпраці( дивись співорганізаторів конференції), отримали значні наукові досягнення у галузі муніципальної енергетики(теплоенергетики, водопостачання, газопостачання) та енергетичного менеджменту.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: До обговорення пропонуються наступні основні питання:  розвиток наукових досліджень та прикладних аспектів щодо систем тепло-водо-електро та газопостачання, термомодернізації, нетрадиційної енергетики, моделей управління проектами та програмами