clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

XI Міжнарода науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи»

 

Дата проведення:  8-11 вересня 2020 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК) та База НУК «Корабел»

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них  Азербайджан – 1,  Білорусь — 1, Японія -1,  Болгарія – 1.

Метою проведення конференції став обмін науковими досягненнями і навичками практичного використання методології управління проектами, виявлення перспективних напрямів досліджень й встановлення творчих зв’язків між різними колективами дослідників та практиків у цій галузі;

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

1) Розглянута стратегія розвитку проектно-орієнтовних організацій в умовах Agile трансформації (Київський національний університет будівництва та архітектури);

2) Проаналізовані процеси управління портфелем проектов організації (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»);

3) Надані пропозиції щодо розвитку університетів і форм навчання через проекти – від моделі 1.0 до 4.0 (Одеський національний політехнічний університет); розглянутий стан підготовки та перспективи розвитку освітньої програми «Управління проектами» (Харківський національний університет міський господарства імені О.М. Бекетова);

5) Розглянуто управління безпекою в проектах: генезис та сучасні тенденції розвитку (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності).

Основними питаннями, що пропонуються для обговорення :

  1. Проектно-орієнтоване державне управління.
  2. Проектно-орієнтоване управління у виробництві, освіті, дозвіллі.
  3. Управління проектами та програмами інноваційного розвитку.
  4. Інформаційні технології управління проектами.