clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Підводна техніка і технологія»

 

Дата проведення: 10-11 листопада 2021 р.

Місце проведення: м. Миколаїв, Науково-дослідний інститут підводної техніки НДЧ НУК ім. адмірала Макарова, проспект Героїв України, 9.

Кількість учасників (в т.ч. з інших країн для міжнародних заходів): 80-100

Конференція проводиться з метою обговорення сучасного стану та завдань створення підводно-технічних засобів в інтересах організацій України; теоретичних основ функціонування, методів проектування та дослідження засобів підводної техніки; технологій ефективного застосування засобів підводної техніки.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: За останні 3 роки науковцями НУК було захищено 3 кандидатські дисертації, тематика яких відповідає основним питанням конференції. В роботі конференції приймали участь  науковці таких організацій та установ: Національний університет «Одеська морська академія, Науково-дослідний центр Збройних Сил України «Державний океанаріум», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Центральний науково-дослідний інститут озброєння і військової техніки Збройних Сил України, Державне підприємство «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів», Головне Управління ДСНС України у Миколаївській області.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: теорія проектування та застосування технічних засобів підводної робототехніки; електрообладнання та автоматика підводних систем і комплексів; пошук та дослідження об’єктів підводної культурної спадщини; роботизовані підводні технології; підводна техніка та технологія спеціального призначення (закрита секція).

Наявність кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: Серед науково-педагогічних працівників університету 5 докторів техн. наук і 17 кандидатів техн. наук, які працюють за даним науковим напрямом.