clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна науково-практична конференція «Причорноморські публічно-правові читання»

 

Форма проведення ‒ очна і дистанційна.

Тема заходу: Обговорення актуальних проблем і основних напрямків розвитку юридичної науки та практики. Реформування системи публічного управління.

Дата проведення ‒ 08-09 вересня 2022 року.

Місце проведення ‒ НУК ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, с. Коблево Миколаївської обл..

Кількість учасників ‒ 100.

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них: Польща (3 учасники), Словаччина (5 учасників), Республіка Білорусь (2 учасники)

Мета конференції: Усестороннє обговорення, систематизація та пошук рішень з актуальних проблем сучасної юридичної науки і практики, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

Робота секцій відбувалась за наступними тематичними напрямами:

  1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  2. Конституційне право; муніципальне право
  3. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  4. Морське право; міжнародне морське право
  5. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
  6. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Форма участі в секціях – очна і дистанційна.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: науковими результатами проведення конференції стали пропозиції щодо змін до законодавства з метою приведення його у відповідність до міжнародних, у тому числі європейських стандартів та видання друкованого збірника тез, якому було присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Крім того учасники конференції отримали сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин ‒ 0,5 кредита ECTS).

Основні питання ‒ Актуальні проблеми державотворення України.

Наявність кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: для проведення пропонованої конференції Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова забезпечений науковими кадрами високого рівня кваліфікації у цій галузі: Факультет морського права має у своєму складі 8 докторів наук, 12 кандидатів наук різного напряму.