clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НАУКОВИХ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОЄКТІВ «НАУКА ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА».

Прийом заявок для участі в конкурсі розпочинається 15 травня і закінчується 15 червня 2020 року. Більш детальна інформація про конкурс міститься в Оголошенні та Умовах конкурсу.

Назва конкурсу – ”НАУКА ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА”.

Мета конкурсу – фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні.

Тематика конкурсу – конкурс колективних проєктів за напрямами досліджень, пов’язаних із біобезпекою, біомедициною, екологією, кібернетичною та інформаційною безпекою, із відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних та техногенних надзвичайних ситуацій, а також з подоланням медико-біологічних, економічних, соціальних, психологічних, гуманітарних і культурних наслідків пандемії COVID-19.

Конкурсний відбір здійснюється відповідно до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1170.

Види проєктів за термінами виконання:

1) проєкти з терміном виконання в 2020 р.

2) проєкти з терміном виконання в 2020–2021 рр.

Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2020 р. становить 100 млн. грн.

Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту:

– із терміном виконання в 2020 році – 5 млн. грн.;

– із терміном виконання в 2020-2021 рр. – 10 млн. грн.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи будь-якої форми власності. Наукова група може складатися з науковців, які представляють одну установу (організацію), а також із науковців, які працюють у різних установах (організаціях). Одна фізична особа не може бути представленою більше ніж у двох заявках, поданих на цей конкурс, та може бути керівником лише в одній із них. Порушення цієї вимоги є підставою для відхилення всіх заявок, де представлена особа, що порушила зазначену вище вимогу.

Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації у періодичних виданнях, що індексуються Scopus та/чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань. Виконавці проєкту не можуть працювати в закордонній установі за основним місцем роботи. Під час виконання проєкту науковий керівник або виконавці проєкту можуть працювати в закордонних установах з отриманням грошової винагороди (компенсації) не більше трьох місяців сумарно на рік і в цей час не можуть отримувати заробітну плату або інші виплати з грантових коштів НФДУ.

Науковий керівник проєкту несе відповідальність за достовірність інформації, поданої у заявці та доданих до неї документах. Наслідком надання недостовірної інформації є зняття проєкту з конкурсу.

https://nrfu.org.ua/announced-competitions/ogolosheno-pershyj-konkurs-naczionalnogo-fondu-doslidzhen-ukrayiny/