clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Історична довідка ФЕМ

Історія Факультету економіки моря (ФЕМ) зачинається у 1965 р., коли в Миколаївському кораблебудівному інституті створили кафедру економіки та організації виробництва. Більш ніж півсторіччя бездоганної репутації, сплаву академічних традицій і сучасних освітніх технологій!

Економісти, фінансисти, менеджери, бухгалтери й у наші часи – важлива складова інтелектуального капіталу нації. Види морської господарської діяльності надзвичайно різноманітні. Суднобудування, морська енергетика, транспортна логістика, марикультура, морські рекреації, низка суміжних видів діяльності. І усім цим треба управляти, усе це треба обліковувати, знаходити інвестиції, покладаючись на виважені розрахунки економічної ефективності. Факультет відкриває неймовірні перспективи для самореалізації, створює умови для здійснення амбітних мрій і планів.

Тут отримали фахові компетенції тисячі молодих людей, які стали згодом самодостатніми особистостями. Наших випускників охоче приймають на роботу і високо цінують на промислових і комерційних підприємствах, у фінансово-кредитних та науково-дослідних установах, в міжнародних організаціях, закладах вищої освіти, органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Багато хто з них започаткував власну справу і спромігся дістатися непересічних висот у бізнесі.

Це стосується і закордонних громадян з Китаю, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Замбії, Молдови, Нігерії, Росії, Туреччини, Сирії, Туркменістану, Узбекистану, В’єтнаму. Вони віддали перевагу Факультету економіки моря!

Пишаємося своїми вихованцями!

Важлива складова їх стрімких професійних та службових кар’єр:
• засвоєння фундаментальних основ економічної теорії;
• набуття навичок розв’язання практичних задач. Використання програмних продуктів, застосування мультимедійних систем, проведення онлайн конференцій та професійних дискусій – звичайна справа;
• здатність приймати рішення в умовах невизначеності, жорсткої конкурентної боротьби, в якій перемагають освічені й досвідчені фахівці.

Високому ґатунку освітніх послуг сприяє розвиток академічних обмінів. Вивчити англійську та китайську мови – реальна перспектива Навчатися одночасно в ЄС, США, Канаді, Великій Британії – жодних перешкод.

Для абітурієнтів – популярні та перспективні спеціальності:
«Економіка»,
«Фінанси, банківська справа і страхування»,
«Облік і оподаткування»,
«Менеджмент»,
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Долайте академічні вершини: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії». Це вам до снаги!

Гостинні до своїх вихованців кафедри інтелектуальної цифрової економіки, менеджменту, фінансів, обліку та економічного аналізу, економічної політики та безпеки.

Наш унікальний здобуток – студентське самоуправління, корисне:
✔ менеджменту, який делегує молодіжним представницьким органам частину своїх функцій, здійснює через них моніторинг якості навчального процесу, здобуває унікальні засоби адвокації ФЕМ;
✔ викладачам, які залучають майбутніх Нобелівських лауреатів до наукових досліджень, конференцій, круглих столів з обговоренням актуальних проблем сьогодення;
✔ студентам. Вони на практиці набувають вмінь організаційної роботи, комунікацій з однолітками та з мудрими менторами.

Між урочистим врученням студентських квитків і блискучим захистом кваліфікаційних робіт – незабутні роки ні з чим незрівнянного студентського життя. Провести цей час серед талановитих, цікавих однолітків – студентів Факультету економіки моря – найкраща стратегія.