clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Факультет економіки моря

Факультет економіки моря – сплав академічних традицій і сучасних освітніх технологій!

Тут отримали фахові компетенції тисячі молодих людей, які стали самодостатніми особистостями. Їх високо цінують на промислових і комерційних підприємствах, у фінансово-кредитних та науково-дослідних установах, в міжнародних організаціях, закладах вищої освіти, органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Багато хто з них спромігся дістатися непересічних висот у бізнесі.

Пишаємося своїми вихованцями! Важлива складова їх стрімких професійних:
• засвоєння фундаментальних основ економічної теорії;
• набуття навичок розв’язання практичних задач з використанням програмних продуктів, мультимедійних систем, онлайн конференцій та професійних дискусій;
• здатність приймати рішення в умовах невизначеності, конкурентної боротьби, в якій перемагають освічені й досвідчені фахівці.

Для абітурієнтів – популярні та перспективні спеціальності:
«Економіка»,
«Фінанси, банківська справа і страхування»,
«Облік і оподаткування»,
«Менеджмент»,
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Долайте академічні вершини: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії». Це вам до снаги!

Опанувати англійську та китайську мови – реальна перспектива Навчатися одночасно в ЄС, США, Канаді, Великій Британії – жодних перешкод.

Між урочистим врученням студентських квитків і блискучим захистом кваліфікаційних робіт – незабутні роки ні з чим незрівнянного студентського життя. Провести цей час серед талановитих, цікавих однолітків – студентів ФЕМ – найкраща стратегія.

Кафедри