clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра менеджменту

«Вже сьогодні робити те, про що інші думатимуть завтра»
Уїнстон Черчілль

Менеджер – це фахівець, який, ґрунтуючись на знаннях з теорії управління, бізнес-планування й обґрунтування управлінських рішень та оперуючи цифровими інформаційними технологіями планує, організовує та координує сумлінну і плідну працю інших людей для досягнення цілей очолюваного ним підприємства.

Менеджер розпоряджається величезними, хоч і обмеженими ресурсами, і скористатися ними найкращим чином, щоб забезпечити максимальні економічні, соціальні та екологічні результати, – непроста, проте здійсненна задача, якщо за справу береться справжній професіонал.

Отже, від якості освіти, досвіду та хисту менеджера залежить успіх підприємства, добробут його працівників, рівень якості життя у регіоні і врешті – багатство країни.

Набувши фахових компетенцій менеджера, Ви будете здатні професійно вирішувати найскладніші проблеми, що постають перед підприємствами, які прагнуть створити новий товар чи послугу, посісти значне місце на вже існуючому ринку і перемогти у конкурентній боротьбі: досліджувати кон’юнктуру товарних та фондових ринків, випереджати та реагувати на дії конкурентів; встановлювати сталі відносини з партнерами і клієнтами; планувати стратегію і тактику підприємств, аналізувати їхні сильні та слабкі сторони; оцінювати ефективність інвестицій, впроваджувати новітні технології; оптимізувати використанні ресурсів підприємства; вміло керувати персоналом; оптимізувати форми організації бізнесу.

Контакти кафедри:

54007, м. Миколаїв, пр. Героїв України 9, кім. 448, 449

Кафедра менеджмента:

https://www.facebook.com/groups/managementNUOS/ 

https://www.instagram.com/management_nuk/ 

Контактні телефони: +38 (096) 926 15 48

 


Заступниця декана з організації вступної кампанії –
МАРУЩАК Світлана Миколаївна.
Кандидатка економічних наук, доцентка.
+38(066) 531 12 34,
+38(097) 003 97 60
e-mail: svitlana.marushchak@nuos.edu.ua