clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Спеціальності

 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Рівень вищої освіти
05 Соціальні та поведінкові науки 051 «Економіка» Економіка підприємства Бакалавр
Магістр
Міжнародна економіка Бакалавр
Магістр
Економіка Доктор філософії, Ph.D.
07 Управління та адміністрування 071 «Облік і оподаткування» Облік і аудит Бакалавр
Магістр
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Фінанси, банківська справа та страхування Бакалавр
Магістр
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес та приватне підприємництво Бакалавр
Магістр
073 «Менеджмент» Менеджмент  організацій  та адміністрування Молодший бакалавр
Бакалавр
Магістр
Доктор філософії, Ph.D.
Менеджмент транспортних систем і логістика Бакалавр
Магістр
Менеджмент готельного і туристичного бізнесу Бакалавр
Управління Event-технологіями Бакалавр
Проєктний менеджмент
Логістика в морегосподарському комплексі
Управління закладами охорони здоров’я Магістр
Управління місцевими громадами та неурядовими організаціями Магістр
Управління фінансово-економічною безпекою Магістр
Управління інноваційною діяльністю
Управління у сфері цивільного і соціального захисту Магістр
Управління закладами освіти Магістр