clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Факультет морського права

Факультет морського права

Історія

Вже більш ніж 25 років в НУК імені адмірала Макарова здійснюється підготовка юристів. 

Історія спеціальності «Право» в НУК веде свій початок з кафедри правознавства , з якою безпосередньо пов’язане заснування і становлення правничої школи в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

На початку лютого 1993 року ректор Миколаївського кораблебудівного інституту доктор технічних наук, професор Александров Михайло Миколайович поставив питання щодо заснування нової спеціальності з правознавства та підготовки юристів-спеціалістів у сфері морського права, оскільки у складі економіки України морський транспорт займає особливе місце. 

17 травня 1994 року Міністерство освіти України підготувало Висновок, в якому було зазначено, що: «Програми і плани освітньої діяльності Миколаївського кораблебудівного інституту забезпечують підготовку фахівців-юристів. Науково-методична комісія з правознавства Міністерства освіти України вважає можливим видати ліцензію Миколаївському кораблебудівному інституту на підготовку фахівців-юристів з видачею його випускникам диплома бакалавра». 

Таким чином, днем народження нової юридичної спеціальності в НУК імені адмірала Макарова вважається 17 травня 1994 року. Перший випуск студентів за спеціальністю «Правознавство» в НУК відбувся у 1999 році. З того часу наш університет закінчило понад 1500 студентів-правників.

Ці фахівці зараз успішно працевлаштовані, серед них: Суддя Верховного суду України, більш ніж 35 суддів, адвокати, нотаріуси, судові та морські агенти, фахівці, які очолюють крюїнгові компанії та успішно працюють в них.

Залучення до програм підготовки провідних науковців та практиків в сфері морського, міжнародного, та транспортного права дає НУК імені адмірала Макарова можливість забезпечити морський кластер народного господарства України високо кваліфікованими юристами.

Значний досвід підготовки фахівців в сфері морського права в нашому університеті виявив необхідність у формуванні центру наукових досліджень проблем правового регулювання морської галузі в м. Миколаєві. Саме з цією метою в НУК імені адмірала Макарова був створений та наразі успішно працює факультет морського права. Факультетом здійснюються унікальні для України дослідження правового регулювання безпеки мореплавства та охорони морських просторів, правового статусу та режиму морських просторів, морських і річкових портів.

Сьогодні до факультету входять три кафедри: кафедра морського та господарського права, кафедра адміністративного та конституційного права, кафедра теорії та історії держави і права.

На факультеті діють дві лабораторії – криміналістична лабораторія і лабораторія «Юридична клініка», які забезпечують практичне навчання майбутніх юристів.

 

КЕРІВНИК

Борко Андрій Леонідович

 

ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОГО ПРАВА

Галузь знань Спеціальність Рівень підготовки Форма навчання
08 Право 081 Право Перший рівень вищої освіти:

Бакалавр на основі ПЗСО

Бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст

Другий рівень вищої освіти:

Магістр

денна / заочна
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 256 Національна безпека Перший рівень вищої освіти:

Бакалавр на основі ПЗСО

денна / заочна
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Другий рівень вищої освіти:

Магістр

денна / заочна

КАФЕДРИ

Морського та господарського права

Теорії та історії держави і права

Адміністративного та конституційного права

Лабораторії

Юридична клініка «Ex aequo et bono»

Криміналістична лабораторія