clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Матеріалознавства і технології металів

Матеріалознавства і технології металів

У першому десятиріччі існування МКІ кафедральна структура була відсутня і процес підготовки спеціалістів проходив в умовах, які характерні для технікумів зі статусом вищого навчального закладу. Основними структурними підрозділами інституту в цей період були спеціалізовані кабінети й лабораторії, навколо яких концентрувалися викладачі та вчені, що забезпечували підготовку майбутніх інженерів і проведення наукових досліджень.

Технологічний напрям у підготовці інженерів- механіків був заснований на безпосередньому зв’язку з виробництвом. Усі студенти І та ІІ курсів працювали в майстернях і виконували роботу верстатників, слюсарів, ковалів, ливарників. Вивчення дисципліни «Технологія металів» було розраховано на 3 роки, по три триместри в навчальному році. Дисципліна була поділена на курси не тільки за технологією, але й за будовою та властивостями металів. Крім того, до дисципліни «Технологія металів» було включено окремий напрям «технологія деревини». Навчальна програми передбачала лекційні, лабораторні та практичні заняття. Навчальний план за 1926 – 1927 навчальний рік, який збережено в архівних документах, свідчить про те, що дисципліна «Технологія металів» викладалася в обсязі 34 години на I – III курсах механічного відділення і на II – III курсах кораблебудівного відділення.

Більшість кафедр починають свій «родовід» від спеціалізованих лабораторій та кабінетів. Однією з таких лабораторій стала металографічна лабораторія, що була створена в 1932 році за ініціативою старшого ви­кладача П. К. Вісько та асистента С. І. Алексєєва. Цього ж року вперше в переліку спеціальностей, за якими дозволялась підготовка інженерів, з’являється спеціальність «Холодна обробка металів».

Основним напрямом роботи металографічної лабораторії були дослідження мікроструктури та впливу термічної й хіміко-термічної обробки на структуру й властивості металів та сплавів. Лабораторія була оснащена ультразвуковою установкою для дослідження прихованих дефектів металевих матеріалів, обладнанням для термічної обробки, цементації та азотування сталі, трьома горизонтальними та сімома вертикальними мікроскопами, установкою для виготовлення мікрошліфів, твердомірами Брінелля і Роквелла та іншими приладами. У 1937 році за ініціативою В. Д. Вишеславського було обладнано рентгенівський кабінет, який увійшов до складу металографічної лабораторії.

Останнім часом значно активізувалася наукова діяльність кафедри. Відповідні наукові розробки форму­ються в рамках науково-дослідних робіт: «Дослідження впливу термодеформаційних, електрофізичних та газодинамічних процесів на формування структури та властивостей порошкових матеріалів та напилених покриттів» (2005 – 2007 рр.), «Теоретичні і технологічні основи створення комплексно-захисних матеріалів і покриттів для засобів зберігання та транспортування небезпечних речовин» (2008 – 2010 рр.); «Наукові основи формування наноструктурних елементів у пластично деформованих металах та прогнозування фізико-механічних властивостей наноструктурних металокомпозитів» (2012 – 2014 рр.).

Результати наукових досягнень кафедри визнані як в Україні, так і за її межами. Щороку працівники кафедри, аспіранти, магістри, студенти беруть участь у Міжнародних науково-практичних конференціях.

Наукова діяльність кафедри досить тісно пов’язана з творчими інтересами студентів. Щорічно студенти беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, доповідають про одержані результати на науково-практичних конференціях молодих науковців, зокрема на Макарівських читаннях. Вже з 2-го курсу студенти залучаються до студентських наукових гуртків та товариств. Це дозволяє виявити серед студентів науковий потенціал. Кожному студентові нашої спеціальності дається конкретне науково- дослідне завдання, яке він виконує протягом навчання. Результати дослідної роботи студенти репрезентують на науково-технічних конференціях університету. Кращі роботи рекомендуються до опублікування.

Підготовка магістрів спеціальності «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» здійснюється на виробничій базі ДП НВКГ «Зоря» – «Машпроект» та Інституту електроімпульсних процесів НАН України, де студенти проходять технологічну та переддипломну практики. Після закінчення університету чимало випускників залишаються там працювати.

 

Професорсько-викладацький склад

Дубовий Олександр Миколайович

Казимиренко Юлія Олексіївна

Карпеченко Антон Анатолійович

Лебедєва Наталія Юріївна

Суковіцина Олена Вікторівна

Титаренко Володимир Петрович

Шкурат Сергій Іванович