clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Навчально-науковий центр «Гідромеханіка»

Навчально-науковий центр "Гідромеханіка"

Кафедра гідромеханіки і гідротехнічного будівництва в складі кораблебудівного факультету МКІ ім. адмірала С. О. Макарова була організована в грудні 1970 р. наказом № 424-к на підставі рішення МВССО СРСР № 401 від 10 червня 1970 р.

Тоді в її викладацкий колектив увійшли: завідувач, доцент М. Б. Сліжевський, доценти В. О. Степанов, М. Г. Лебідь, старші викладачі О. М. Майборода, В. І. Николаєв, асистент Ю. М. Проскученко, звідуючий лабораторією О. Г. Медведєв та лаборант В. О. Овчинникова.

До переліку дисциплін, які викладалися на кафедрі, були включені «Гідромеханіка», «Теорія та устрій судна», «Гідрогазодинаміка» та «Гідравліка». Для кафедри були виділені в старому корпусі два приміщення: викладацька і приміщення для навчальної лабораторії.

В склад кафедри була включена науково-дослідницька лабораторія теорії аеродинамічного удосконалення теплообмінних апаратів (АУТА), яка до цього входила до складу кафедри котлів і розташовувалася в новому корпусі на проспекті Леніна, 3. Незмінним науковим керівником цієї лабораторії був Микола Григорович Лебідь, який зробив великий внесок у становлення і розвиток кафедри гідромеханіки.

З перших днів свого існування кафедра приділяла увагу розвитку і вдосконаленню всіх сторін діяльності, головними з яких завжди були і залишаються матеріальна база, професорсько-викладацький і лаборантський склади кафедри.

За 50-річний період кафедра істотним чином покращила свою матеріальну базу. Цьому багато в чому сприяв перехід кафедри в 80-і роки в головний навчальний корпус.

Були організовані три навчальні лабораторії: гідромеханіки і газової динаміки, гідравліки, гідропневмоприводів і гідропневмоавтоматики, які були ретельно обладнані оригінальними лабораторними установками і стендами. Це перш за все, малі та настільні аеродинамічні труби, гідравлічні установки, установки по дослідженню навколозвукових течій, гідравлічні і пневматичні тренажери, установки ЕГДА.

Протягом 50-річної діяльності кафедри розширювалася номенклатура навчальних дисциплін, а також спеціальностей, в навчанні яких кафедра гідромеханіки приймає активну участь. Якщо спочатку викладачі кафедри забезпечували навчальний процес тільки на двох факультетах і шести спеціальностях, то на даний час навчальний процес здійснюється в усіх інститутах і факультетах університету. У номенклатурі навчальних дисциплін з’явилися нові: основи гідробіоніки, ходовість і керованість підводних апаратів, гідропневмопривід і гідрпневмоавтматика, енциклопедія суднобудування та обчислювальна гідродинаміка.

Велику увагу кафедра приділяє комплектуванню і підготовці висококваліфікованого професорсько- викладацького та лаборантського складу. Якщо в 1970 році при організації кафедри було п’ять викладачів і два лаборанта, то в 1974 році вже працювало 27 осіб викладачів, лаборантів, наукових співробітників і аспірантів.

Для підготовки висококваліфікованого викладацького складу кафедра використовує аспірантуру, яка на кафедрі діє буквально з перших днів свого існування.

Велику роль в підготовці через аспірантуру зіграла науково-дослідницька лабораторія «АУТА», як її полюбовно називали «Лебедине озеро», беззмінним керівником якої був Заслужений діяч науки і техніки України, проф., д. т. н. Микола Григорович Лебідь. Миколу Григоровича відрізняла висока ерудиція, вміння знаходити і вирішувати актуальні проблеми в області теплоенергетики. Будучи одним із засновників кафедри гідромеханіки, він підготував 12 кандидатів наук, один з яких — В. М. Боград став згодом доктором наук, опублікував безліч статей і доповідей.

З 2006 року кафедру очолив доцент Король Ю.М., який зараз є керівником Навчально-наукового центру «Гідромеханіка», створеного згідно з наказом ректора НУК від 03.09.2019 р. До складу центру увійшли доктор технічних наук, доцент Зайцев Вал. В., доцент, кандидат технічних наук Тимошенко В. Ф., доцент, кандидат технічних наук Зайцев Д. В., завідувач лабораторії Малинкін О. Ю. та старший лаборант Зинов’єва Т. Є.

 

Професорсько-викладацький склад

Зайцев Дмитро Володимирович

Король Юрій Михайлович

Зайцев Валерій Володимирович

Малінкін Олексій Юрійович

Тимошенко Віктор Федорович

_______________________________________________________________________________________________________________

Матеріально-технічна база

Лабораторіі

Лекційні аудиторіі