clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів

Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів

Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів

Готує фахівців за рахунок державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб у галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», за освітньо-професійною програмою «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» (бакалаврів, магістрів за денною, дистанційною та заочною формами навчання.

Конструкційні композиційні матеріали (КМ), як правило, є штучними матеріалами, що складаються із армуючих елементів (волокна, тканини, частинки) з’єднаних в моноліт з допомогою зв’язуючих (полімерні смоли, кераміка та інші). Склад матеріалу та схема укладки армуючих елементів оптимальні та визначаються розрахунками за математичними моделями конструкцій з урахуванням умов її експлуатації. В результаті сучасні конструкції із композиційних матеріалів практично у всіх галузях значно легші, міцніші, більш жорсткі та надійніші ніж їх металеві аналоги.
Тенісну ракетку, космічну ракету, морське судно, медичні ортези та протези та іншу сучасну продукцію об’єднує використання в них композиційних матеріалів. Технічний прогрес у ХХІ столітті визначають, передусім, інформаційні технології і композиційні матеріали.
Важко знайти сферу виробництва в який не використовуються сучасні композиційні матеріали, що робить спеціалістів з композиційних матеріалів та конструкцій потрібними як в цей час, так і у майбутньому.

Предмет освіти – проектування складів, структур, технологічних умов суміщення компонентів армованих волокнами (тканями) або дисперсними частинками композиційних матеріалів та конструкцій на їх основі різноманітного призначення, оптимізація схем армування за допомогою сучасних інформаційних технологій з метою створення супер –міцних, –легких, –жорстких конструкцій, які здатні надійно сприймати експлуатаційні навантаження в любих, у тому числі, екстремальних умовах.
Навчання поєднує постійне оновлення змісту та методів підготовки з залученням студентів до творчого розвитку шляхом участі їх у виконанні науково-дослідних робіт, що виконуються колективом випускаючої кафедри. Для цього при необхідності, студенти старших курсів переводяться на навчання за індивідуальним графіком.
Інтерес до випускників спеціальності проявляють керівники державних та приватних підприємств з проектування авіаційної та морської техніки, сільськогосподарського машинобудування, спортивного та медичного інвентаря, багато закордонних фірм та їх філії в Україні, що виготовляють продукцію з використанням сучасних КМ.

За період навчання майбутній фахівець отримає такі знання, вміння та навички:
• Знання та вміння застосовувати закони природи дають: фізика, математика, механіка деформованого твердого тіла, теоретична механіка, хімія, аерогідродинаміка.
• Вміння розбиратися в техніці дає засвоєння прикладних дисциплін: матеріалознавство конструкційних матеріалів, основи конструювання з використанням комп’ютерних технологій, технології виробництва конструкцій із композиційних матеріалів, контроль якості конструкцій.
• Вміння спілкуватися зі спеціалістами: формулювати ідею у формі матеріальних моделей об’єктів (математика, математичне модулювання); спілкуватися мовою графіки (ескізної та комп’ютерної); для розуміння прикладних інженерних програм ви вивчите програмування, засвоїте сучасні системи автоматизованого проектування (САD), технології виробництва (САM) та інженерних досліджень (САЕ).
• Вміння вирішувати складні завдання та приймати рішення, брати на себе відповідальність, доводити свої думки і захищати свої ідеї в процесі захисту звітів з лабораторних робіт, розрахунково-графічних завдань, курсових та дипломних робіт і проектів.
• Здатність використовувати на практиці отримані знання та вміння і навички для різних видів інженерної і наукової діяльності.

  • Розуміння законів суспільства дає вивчення гуманітарних дисциплін.
    Термін навчання (денна форма) на освітньо-професійний рівень:
    бакалавр — 3 роки 10 місяців;
    магістр – 1 рік 4 місяця.

Педагогічний склад кафедри 6-досвідчених викладачів. П’ятеро з них кандидати технічних наук ,доценти один-асистент.

Лабораторії кафедри розміщені по проспекту центральному,3. В лабораторіях полімерних композиційних матеріалів, технічної кераміки, механіки композитів, контролю якості та обчислюваної техніки майбутні фахівці розробляють експериментальні склади композитів, технологічні процеси виготовлення конструкцій із них у тому числі інтелектуальні конструкції, що здатні адаптуватися до зміни зовнішніх навантажень. Це дає можливість приймати участь у студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт, в студентських наукових конференціях. Студенти, що виявили хист до наукової роботи мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Термін навчання (денна форма) на освітньо-професійний рівень:

бакалавр — 3 роки 10 місяців;
магістр – 1 рік 4 місяця.

 

Професорсько-викладацький склад